Kámen

Čedič pro stavební výrobu – vlastnosti, zpracování a použití čediče Nemožnost snadného opracování čediče omezuje jeho použití především na spodní vrstvy komunikací (drcený čedičový šterk) nebo svrchní komunikační vrstvy, tj. dlažby z čedičových kostek. foto: Čedičová odlučnost Sloupková odlučnost čedičového kamene. Národní přírodní památka Zlatý vrch.Zlatý vrch, okres Děčín, Foto © MaČe • fotogalerie Vlastnosti …

Vlastnosti čediče, zpracování a použití – čedičový šterk, dlažební kostky, stěny a zídky Pokračovat ve čtení »

Čedič – výskyt a těžba čediče Čedič (též bazalt) je hornina sopečného původu, jejíž uplatnění pro učely stavební výroby je značné omezené. Důvodem jsou nejen vlastnosti čediče, ale rovněž nemožnost těžby s ohledem na přírodně chráněné lokality. foto: Těžba čediče Bývalý čedičový lom, dnes národní přírodní památka Zlatý vrch.Zlatý vrch, okres Děčín, Foto © MaČe …

Výskyt čediče a těžba – lomy Panská skála, Studený a Zlatý vrch, ukončení těžby čediče Pokračovat ve čtení »

Pískovcové sochy, kříže a jiné kamenosochařské práce Vedle kamenických článků užívaných na stavby nachází pískovec uplatnění rovněž v kamenosochařské produkci. V oblastech přirozeného výskytu pískovce přítom můžeme vysledovat zvýšený počet sochařských děl i drobných památek pravního či jiného charakteru. foto: Sochařská výzdoba Kamenné sochy nebo kříže situované podél cest v doprovodu vzrostlých stromů jsou nedílnou …

Kamenosochařská práce z pískovce – sochy, kříže, náhrobky, památníky, hraničníky a patníky Pokračovat ve čtení »

Pískovcové desky a portály – kamenická práce a produkce Kromě zdícího materiálu nachází pískovec uplatnění na stavbách rovněž v podobě náročněji opracovaných kamenických článků nebo dlažby. Jejich zastoupení je přitom samozřejmě početnější v oblastech přirozeného výskytu pískovcového kamene. foto: Vjezdová brána Klenutý portál brány tvořený nákolníky, sloupky a klenáky. Krajní sloupky zdobeny lístky a vročením …

Pískovcové dlažby a kamenické prvky na portály či ostění a ochranné nátěry kamene, desky Pokračovat ve čtení »

Pískovcové zdivo na stěny, záklenky a brány, tesané prostory ve skalách Pro účely stavební výroby byl pískovec používán zejména v oblastech přirozeného výskytu skalních pískovcových masivů. Jako příklad je možné uvést např. Českosaské Švýcarsko, Kokořínsko, Českolipsko nebo Broumovsko. foto: Použití pískovce na stavbách Vjezdová brána překlenutá pískovcovými klenáky, s datací ve vrcholu rokem 1855.Obec Skuřina, …

Pískovcové zdivo a skalní obydlí, lomový a opracovaný pískovec na stěny, záklenky a brány Pokračovat ve čtení »

Opracování pískovce – kamenné prvky a kamenické nástroje Ze stavebních a uměleckořemeslných profesí se na opracování pískovců nejčastěji podílejí kameníci a sochaři. Na výrobu jednotlivých prvků přitom používají řadu kamenických nástrojů. foto: Opracování pískovce Zdivo z pískovcových kvádrů, nesoucích stopy po opracování i užívání stavby sloužící původně jako větrný mlýn.Obec Arnotlice, okres Děčín, Foto © …

Opracování pískovce a kamenické nástroje – špičák, rýhovačka a dláto, pískovcové kvádry na zdi Pokračovat ve čtení »

Vlastnosti pískovce – opracovatelnost, degradace a pevnost Důležitou roli v použití pískovce na stavby i související produkci mají mechanické a fyzikální vlastnosti tohoto přírodního kamene, zejména pak snadná opracovatelnost. foto: Vlastnosti pískovce Snadná opracovatelnost pískovce vedla k jeho využití pro různá značení, nejčastěji hranic. Na snímku mezník katastru s datem a symbolem kříže.Obec Jetřichovice, okres …

Vlastnosti pískovce – opracovatelnost, zvětrávání a degradace, pevnost a soudržnost Pokračovat ve čtení »

Pískovce a arkóza – jemnozrnný a hrubozrný pískovec Pískovec je přírodní usazená hornina vzniklá stmelením křemičitých písčitých zrn. Její uplatnění pro účely stavební výroby, nejčastěji ve formě opracovaného kamene, je nebývale široké. foto: Křídové pískovce Mez nejznámější skalní pískovcové útvary náleží Pravčická bráná, nalézající se v Národním parku České Švýcarsko.Obec Hřensko, okres Děčín, foto © …

Pískovec a jeho těžba, výskyt a typy pískovce křídové a arkózové, jemnozrnné a hrubozrnné Pokračovat ve čtení »