Cihelna je stavba pro výrobu kusového staviva na prodej, zejména cihel, dlaždic a pálených tašek

Cihelna je výrobní objekt určený pro specializovanou stavební výrobu, zejména pro výrobu cihel. Rozlišit můžeme malé cihlářské pece i velké kruhové cihelny, ve kterých byly cihly a další výrobky vyráběny ve větším množství a určeny na prodej, nikoliv pro vlastní potřebu.

V některých případech byly vyrobené cihly přímo určeny pro nově zakládané vesnice. Poblíž vesnic se budovaly převážně malé cihelny, tvořené zděným objektem s pecí a nedalekou těžebním jámou (tzv. hliniště nebo hliník). Malá cihelna v blízkosti vesnice zpravidla po určité době zanikala a dnes jsou tyto bývalé cihelny namnoze patrné pouze na starších mapách.

Sortiment výrobků cihelen

V cihelnách byly vyráběny především pálené cihly, případně další pálené keramické výrobky. Vedle tradičních plných cihel jsou to zejména nejrůznější cihelné tvarovky, určené například pro profilované římsy nebo profilované ostěnní okenních otvorů. V cihelnách se rovněž vyrábí pálená krytina nebo keramické dlaždice určené pro nášlapnou vrstvu podlahy. Rozšířené byly zejména tzv. topinky (půdovky) čtvercového rozměru.

Vedle obecně rozšířených výrobků mohly některé z cihelen vyrábět i vlastní výrobky nalezající výhradně lokálního uplatnění. Jejich použití je omezeno na místně přilehlou oblast, pro kterou se následně stávají mimořádně charakteristickými. Příkladem uveďme ručně vyráběnou keramickou krytinu v cihelně v Bechyni, pro kterou se vžil název bechyňské háky. Na místních komunikací v jihomoravské obci Šatov se zase uplatnili velmi odolné kameninové dlaždice vyráběné ve zdejší cihelně, pro které se vžil název šatovky.

Rozvoj cihelen souvisí s rozvojem zděného stavitelství, zejména pak v některých regionech s nedostatkem jiného stavebního materiálu. Výraznou měrou se na vzestupu cihelné výroby ovšem podílela i protipožární opatření, směřující k prosazení nespalného provedení staveb.

V současné době se výrobní sortiment cihelen rozšířil o celou řadu dalších výrobků (šamotové cihly, lícové cihly, děrované cihly atd.), zatímco výroba jiných zcela zanikla (zmíněné bechyňské háky, šatovky atd.). Zánik výroby některých v minulosti běžných výrobků je velmi problémem při obnově historických staveb, kdy je často nutné volit náhradní materiál.

Autor konceptu textu a fotky k heslu Cihelna © Martin Čerňanský

Doplnit Hergetovu a Battistovu cihelnu v Praze, cihelnu v Kadani a zejména pak venkovské cihelny

Přejít nahoru