Národopis

Skansen První muzeum lidových staveb v přírodě, založené v r. 1891 Arturem Hazeliem ve Stockholmu. Název pochází podle pomístního jména s významem šance, valy. Ve stockholmském Skansenu jsou zastoupeny lidové i jiné budovy z různých oblastí Švédska. Pod vlivem Skansenu vznikla další muzea v přírodě ve Švédsku a v řadě evropských zemí. V poslední době …

Skansen Pokračovat ve čtení »

Tradice Vědomé, někdy třeba i přerušené a pak obnovené předávání skupinových znaků, často i v kratším časovém rozmezí. Projevy tradice jsou historicky podmíněny. Tradice se často promítá i do současného způsobu bydlení na vesnici (využívání prostorů aj.) (lit. 016: V. Frolec, str. 234). Kulturní kontinuita Zvlášť dlouhé a nepřerušené přetrvávání kulturních jevů, jejichž kořeny spadají …

Tradice a kulturní identita Pokračovat ve čtení »

Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova Statek rychtáře a písmáka Josefa Dlaska z roku 1716, stavebně zrekonstruovaný v roce 1794 . Areál statku tvoří patrový roubený dům s podstávkou, lomenicí a pavlačí po celé dvorní straně půdorysu, jehož střední část v přízemí je zděná z kamene stejně jako chlévy v zadní části přízemí. Součástí statku …

Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova Pokračovat ve čtení »

Česká chalupa s expozicí umění na jubilejní výstavě Idealizovaná ukázka českého lidového obydlí, vybudovaná na Všeobecné zemské jubilejní výstavě v Praze v roce 1891 skupinou přátel lidového umění, v níž pracovali J. Koula, A. Wiehl, R. Tyršová, Č. Zíbrt, A. Jirásek aj. Stavba byla provedena podle plánů architekta Wiehla, který, vycházeje z kreseb J. Prouska, …

Česká chalupa – ukázka lidového obydlí s expozicí umění, zemská a národopisná výstava v Praze Pokračovat ve čtení »