roubené přízemní domy

Krátká v CHKO Žďárské vrchy – Horácké domy Českomoravské vrchoviny Památková rezervace Krátká leží na Českomoravské vrchovině, v CHKO Žďárské vrchy. Zástavba obce je soustředěna převážně kolem nepravidelného prostoru veřejného charakteru. V obraze vesnice převládá tzv. horácký dům náležející k domu Českomoravské vrchoviny. mapa: Krátká v CHKO Žďárské vrchy Mapa stabilního katastru z roku 1835 …

Krátká v CHKO Žďárské vrchy – pozdně kolonizační vesnice s domy Českomoravské vrchoviny Pokračovat ve čtení »

Jizerka – horská osada a stavby v CHKO Jizerské hory Horská osada Jizerka leží v mimořádně přírodně hodnotném prostředí CHKO Jizerské hory. Osadou protéká říčka Jizerka, podle níž byla osada nakonec pojmenována. Památkovou rezervaci Jizerka charakterizuje nepravidelná sídelní struktura pozdně středověkého původu. Její půdorys se vyznačuje volně rozptýlenou zástavbou situovanou na náhorní plošině Malé jizerské …

Jizerka – horská osada v CHKO Jizerské hory, muzeum Jizerský hor, turistika a rekreace Pokračovat ve čtení »

Stachy na Šumavě – jihočeská obec na hranici CHKO Šumava Obec Stachy leží v Šumavském podhůří na hranici CHKO Šumava, mezi městy Vimperk a Kašperské hory. Kromě chovu dobytka a těžby dřeva osadníci Šumavy nazývaní Králováci dříve střežili hranice, zemské stezky i nerostné suroviny (zlato). Z hlediska stavební historie je nejhodnotnější částí Stach soubor částečně …

Stachy na Šumavě – Královácká rychta a dvorce, zpracování dřeva, roubené a zděné domy s polovalbou Pokračovat ve čtení »

Malé Chrášťany – jihočeská vesnice hlubockých blat Obec Malé Chrášťany leží v širším prostoru Českobudějovické pánve, ve vzdálenosti asi 10 km západním směrem od Hluboké nad Vltavou. Obraz přírodního prostředí neodmyslitelně dotváří vodní plochy, vyskytující se zde obdobně jako na nedalekém Třeboňsku v nebývalém počtu. S ohledem na mimořádně významný soubor usedlostí s domy blatského …

Malé Chrášťany – jihočeská vesnice nedaleko Hluboké nad Vltavou se souborem lidových staveb Pokračovat ve čtení »

Domy východní Moravy a Slezska – roubený nebo zděný dům v Beskydech a Bílých Karpatech Základní domový typ východní Moravy a Slezska v oblasti Moravskoslezských a Slezských Beskyd (na území dnešní ČR) se vyznačuje přízemním řešením. Výjimkou mohou být patrové stavby některých fojtství. Trojdílné dispozice domů jsou převážně komorového typu, místy se však vyskytuje i …

Domy východní Moravy a Slezska – roubený nebo zděný dům v Beskydech a Bílých Karpatech Pokračovat ve čtení »

Domy severní Moravy a Slezska – přízemní roubený nebo zděný severomoravský a slezský dům Základní domový typ severní Moravy a Slezska (té části, která dnes náleží k ČR s výjimkou Moravskoslezských a Slezských Beskyd popisovaných samostatně) se vyznačuje přízemním řešením a dispozicí chlévního, komoro-chlévního nebo komorového typu. doplnit foto: Přízemní roubené a zděné domy severní …

Domy severní Moravy a Slezska – přízemní roubený nebo zděný severomoravský a slezský dům Pokračovat ve čtení »

Domy střední Moravy – dřevěný, hliněný a cihelný dům na Hané Základní typ domu střední Moravy je přízemního, polopatrového nebo patrového uspořádání. Z hlediska umístění domu převažuje okapová orientace, přičemž v rámci této rozlišujeme komorový a špýcharový dům. doplnit foto: Přízemní, polopatrové a patrové domy střední Moravy, jejich výrazné dobové formy. Přehled hlavních regionů uveden …

Domy střední Moravy – přízemní, polopatrový a patrový dřevěný, hliněný a cihelný dům na Hané Pokračovat ve čtení »

Domy východních Čech – regiony, typy a formy východočeských domů Základní domový typ východních Čech se vyznačuje přízemním řešením a štítovou orientací vůči veřejnému prostoru návsi nebo ulice. Domy jsou zpravidla komorové dispozice, tj. s komorou v zadní hospodářské části domu. foto: Dům východních Čech Přízemní roubené a zděné domy východních Čech a jejich výrazné …

Domy východních Čech – přízemní roubený dům v kožichu a zděný dům Pokračovat ve čtení »

Domy severovýchodních Čech – regiony, typy a formy severovýchodočeských domů Základní domový typ v oblasti severovýchodních Čech se vyznačuje přízemním uspořádáním. Dispoziční uspořádání domů je komorového a v pohraničí komoro-chlevního nebo chlévního typu. foto: Dům severovýchodních Čech Přízemní roubené a zděné domy severovýchodních Čech a jejich výrazné dobové formy.Přehled hlavních regionů uveden na stránce domy …

Domy severovýchodních Čech – přízemní dům roubené, krčkové a zděné konstrukce Pokračovat ve čtení »

Domy jihozápadních Čech – regiony a typy jihozápadočeských domů Základní domový typ jihozápadních Čech reprezentují domy štítové orientace nebo volněji postavené v horském pohraničním terénu. Domy různého dispozičního typu se vyznačují přízemním uspořádáním, někdy patrové nebo se sklepem v důsledku svažitosti terénu. foto: Dům jihozápadních Čech Roubené a zděné domy jihozápadních Čech a jejich výrazné …

Domy jihozápadních Čech – přízemní dům roubený na Šumavě a zděný dům v Pošumaví Pokračovat ve čtení »