vytápění

Vytápění domu pomocí pece Přímé vytápění, vnitřní Vyskytuje se u pecí, jejichž ústí je orientované dovnitř jizby (tedy do vytápěného prostoru) směrem k frontální stěně domu. Do pece se tedy přikládá přímo z jizby. Jedná se o starší vývojovou fázi umístění pece v domě (lit. 016: V. Frolec, str. 176/doplněno). Nepřímé vytápění, vnější Je příznačný …

Vytápění přímé a nepřímo, život v domě Pokračovat ve čtení »

Ohniště – vnitřní topeniště v domě, venkovní zahradní ohniště a přenosné ohniště Ohniště je místo určené pro rozdělávání otevřeného ohně, přičemž za tímto účelem je rovněž ohnivzdorně upraveno. Ohništěm rozumíme: 1. Topeniště s otevřeným ohněm (nářečně „pecesko“, „podkomín“ aj.). v domě nebo stavbě jiného využití. Pro architektonicky upravené ohniště pod komínem se užívá názvu krb. …

Ohniště – vnitřní topeniště v domě, venkovní zahradní ohniště a přenosné ohniště Pokračovat ve čtení »

Krb je stavební úprava ohniště pro vytápění, krbeček je výklenek pro svícení a ohřívání jídel 1. Architektonicky upravené otevřené ohniště pod komínem, slouží k vyhřívání místnosti. Typická forma topeniště v lidovém domě v západní a jižní Evropě. Ve střední Evropě se vlivem klimatických poměrů příliš neuplatnilo a proto se u nás můžeme s krby setkat …

Krb a krbeček – stavební úprava ohniště pod komínem nebo výklenek pro vytápění, svícení a ohřívání jídel Pokračovat ve čtení »

Otopná zařízení a vytápění – ohniště a krb, stará a nová pec, kamna a sporák Ohniště, pec a kamna reprezentují místní (lokální) vytápění, neboť jsou situovaná přímo ve vytápěném prostoru. Z hlediska obsluhy rozlišujeme tzv. přímé a nepřímé vytápění. Přímé vytápění – dymná jizba Vývojově starší způsob vytápění reprezentuje tzv. přímé vytápění, znamenající obsluhu topeniště …

Vytápění a otopná zařízení – ohniště, krb a stará pec v jizbě, pec, kamna a sporák ve světnici Pokračovat ve čtení »

Pokojová a kuchyňská kamna a kuchyňské sporáky – princip vytápění a vaření, požadavky Kamna užívaná po staletí k vytápění obytných prostor náleží mezi lokální otopné zařízení s odvodem kouře mimo vytápěný prostor. Přeneseně se jedná o tzv. nepřímé vytápění. Kromě pokojových kamen rozlišujeme rovněž kuchyňská kamna, sloužící rovněž vaření a později nahrazená sporáky. Princip vytápění …

Pokojová a kuchyňská kamna a sporáky – princip vytápění a požadavky Pokračovat ve čtení »

Historismus a historizující stavby 2. poloviny 19. století Ve vesnickém domě 2. poloviny 19. století přetrvalo tradiční trojdílné uspořádání dispozice, které se stalo základem i sociálně rozvinutějších forem bydlení. Výraznější změny v interiéru domu, přestože v zásadě nemění rozvržení půdorysu, však opět přicházejí se změnou způsobu vytápění. Inovace vytápění Po vyspělejším prostředí reprezentovaném městskými domy, …

Interiéry staveb 2 pol. 20. století s tahovými komíny a sporáky Pokračovat ve čtení »