salašnické stavby

Bašta pro baštýře nebo ovce, srub u rybníka 1. Přístřeší pro ovce (pajta) na horské pastvině u salaše na východní Moravě; 2. Obydlí baštýře, tj. rybářského zřízence ošetřujícího a hájícího přidělené rybníky v rybničném obvodu v jižních Čechách; 3. Srub na výpusti velkého rybníka (V. Frolec, str. 17) doplnit: např. u Bošileckého rybníka, zatímco bašta …

Bašta Pokračovat ve čtení »

Koliba je obydlí pastýřů v Karpatech, též uloženy mléčné výrobky a sušení sýra Salašnická stavba z karpatské oblasti našeho území, která slouží jako sezónní obydlí pastýřů a jako prostor, v němž se zpracovávají mléčné produkty a ukládají se předměty denní potřeby. Nejstarší doklady z našeho území pocházejí ze 17. století. Koliba bývá různě stavebně řešena. …

Koliba – obydlí pastýřů, sloužící i k výrobě mléčných produktů (sýr apod.) Pokračovat ve čtení »

Hať je cesta přes močály, ohrada či ohrazený pozemek 1. Původně cesta přes močálovitou, nepevnou půdu, upravená trámci, tlustými větvemi nebo svazky proutí položenými na zem 2. Proutěná ohrada kolem zahrady (jihovýchodní Morava) 3. Ohrazený prostor mezi kolibou a ovčím chlévem (východní Morava) (lit. 016: V. Frolec, str. 62). Autor hesla Hať z publikace Lidová …

Hať – cesta přes močály, ohrada kolem zahrady nebo ohrazený pozemek mezi kolibou a ovčínem Pokračovat ve čtení »

Valašská dědina a stavby různé funkce – areál lidových staveb v Rožnově pod Radhoštěm Největším areálem a zároveň i nejdelším prohlídkovým okruhem je areál Valašské dědiny. Projekt vznikl v polovině 20. století za účelem muzejního uchování rychle zanikajících dřevěných staveb lidové architektury z oblasti Valašska. foto: Valašská dědina – fojtství Roubený dům fojta s pavláčkou …

Valašská dědina – areál lidových staveb a prohlídkový okruh rožnovského skanzenu Pokračovat ve čtení »

Salašnictví a salašnické stavby – salaš, koliba a košár, mléčné produkty Salaš je základní hospodářskou jednotkou pastýřského (tedy nikoliv chlévního) chovu ovcí v horských oblastech Karpat. Na našem území je tvořena salašnickými stavbami a ohrazenými pozemky v oblasti Beskyd. Salašnické (pastýřské) stavby Salašnické stavby jsou stavby určené k horskému pastýřství v karpatské oblasti, kde tvoří …

Salašnické stavby – sezónní stavby určené k chovu ovcí v Beskydech, salaš tvoří koliba a košár Pokračovat ve čtení »