Povrchy a výzdoba staveb

Zrcadla a rámy s malbou, datací nebo iniciály, 6 typů zrcadel a rámů Zrcadlem v architektuře rozumíme mírně vpadlou nebo vystouplou plochu různé velikosti a tvaru, sloužící k dekoraci stavby nebo její části, případně sochařské výzdoby. Za účelem dekorace nebo z jiného důvodu může být zrcadlo opatřeno nejrůznější výzdobou související zpravidla se samotnou stavbou, případně …

Zrcadla a rámy s malbou, datací nebo iniciály, 6 typů zrcadel a rámů Pokračovat ve čtení »

Obklad stěn domu z důvodů estetických, tepelně-izolačních, protipožárních, provozních apod. Obklad stěn je stavební úprava zlepšující vlastnosti svislých nosných konstrukcí stavby, především domu. Důvody provedení obkladu mohou být různé, zpravidla jsou však stavebně-technické a/nebo estetické. Stavební obklad je obvodovým pláštěm stavby, přičemž převažuje použití z vnější strany namáhané povětrnostními vlivy. Méně často ze strany interiéru, …

Obklad stěn šindelem, prkny nebo břidlicí atd., též obkládání či obednění Pokračovat ve čtení »

Dům v kožichu je roubená stavba opatřená tlustou vrstvou hliněné mazaniny protipožární funkce Roubená stavba, jejíž stěny jsou z vnější strany omazány tlustou vrstvou hlíny a obíleny. Vyskytuje se především na území s převahou hliněných staveb a v obcích, kde se setkávají oblasti dřevěného a hliněného domu. Místy, např. na západní Moravě a západních Čechách, …

Dům v kožichu, tj. omazaný hlínou s izolační funkcí Pokračovat ve čtení »

Výzdoba štítu dřevěných a zděných staveb Výzdoba štítu domů nebo objektů jiné funkce má své zvláštnosti u dřevěných a zděných staveb. V lidové stavitelství se uplatňují především elementární formy výzdoby štítu. Vnějším výrazem odráží zejména vlastnosti použitého stavebního materiálu a možnosti jeho opracování nebo povrchové úpravy. Je úzce spojena s barevností. Štíty dřevěných staveb K …

Výzdoba štítu dřevěných a zděných staveb Pokračovat ve čtení »