Kulturní památky

20 kulturních památek, které jsou přístupné veřejnosti Kulturní památky ČR (KP) jsou evidovány v ústředním seznamu kulturních památek spravovaném Národním památkovým ústavem. Většina památek se nachází v soukromém vlastnictví, zatímco ostatní jsou ve vlastnictví církve, státu, krajů nebo obcí. foto: Kulturní památky Mapa s vyznačením lokalit kulturních památek ČR přístupných veřejnosti a stručně popisovaných na …

Památky v ČR – památky přístupné veřejnosti a kulturní akce – Dlaskův statek, Vísecká rychta aj. Pokračovat ve čtení »

Kulturní památky v ČR – nemovité a movité kulturní památky V současné době je na území České republiky prohlášeno za kulturní památku kolem 40 tisíc nemovitých a movitých věcí nebo jejich souborů, reprezentovaných především hodnotnými historickými stavbami z prostředí naší krajiny a historických sídel. foto: Kulturní památky Kulturními památkami jsou rovněž jednotlivé usedlosti na návsi …

Kulturní památky ČR – hrady a zámky, paláce a domy, církevní památky, lidové stavby, mobiliář Pokračovat ve čtení »