Klátové úly zv. kláty a sdružené úly

K chovu včel v rámci rolnického hospodaření byly užívány dřevěné včelí úly. Starší typy úlů představují tzv. klátové úly, zkráceně kláty. Klátové nebo taktéž špalkové úly se podobají brtím, případě byly z brtí přímo vyrobeny. Oproti tomu mladší včelí úly jsou vyrobeny z prken a mají namísto válcového hranolový tvar.

Klátové úly

Navzdory podobnosti brtí a špalkových úlů, zvaných též klátové, nelze oba typy vzájemně zaměňovat. Nejpodstatnější rozdíl kromě nutnosti vydlabání dutiny spočívá v provedení vybíracího otvoru, který slouží k vyřezání části medných plástů za pomocí nože. Jedná se o již pravidelné vyřezávání a proto je zadní nebo boční vybírací otvor uzavíratelný. Za tímto účelem je opatřený dvířky nebo pouhým prkénkem. V některých případech mohla být uvedená úprava provedena přímo u brtě, ze které se stává včelí úl. Další úpravy úlů se týkají vstupního otvoru zv. česno, ochranné stříšky i povrchového nátěru.

Klátové úly v areálu Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, NKP Valašské muzeum v přírodě, okres Vsetín – klátové úly zdobené česny ve tvaru lidských obličejů a kryté šindelovými stříškami dokládají historii včelařství na Valašsku. Foto: MaČe, NPÚ, 2010

Ochranná stříška

Ochrana včelstva před mrazem je v klátovém úlu zajištěna ponecháním dostatečné tloušky stěn, vybírány jsou proto stromy s dostatečným obvodem kmene. Z důvodu ochrany před dešťovou vodou jsou jednotlivé špalkové úly zv. kláty shora opatřeny stříškou mající tvar:

 • kuželový
 • sedlový
 • valbový

Jako krytiny jsou zpravidla užívány:

 • slaměné došky
 • dřevěný šindel

Oba typy krytin umožňují snadné vykrývání oblých tvarů. Sedlový či valbový tvar stříšky používán rovněž u sdružených úlů.

Špalkové úly se stříškou
Špalkové (klátové) úly opatřené šindolevou stříškou pro ochranu před deštem. Běžné jsou sedlové i složitější kuželové tvary. Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín. Foto © MaČe, NPÚ, 2010

Výzdoba včelích úlů

Dekorativní řezba

Historické klátové úly zhotovené převážně z měkkého a dobře opracovatelného lipového dřeva jsou často zdobeny:

 • rytím
 • řezbou a to figurálního nebo rostlinného motivu

Barokní řezbářská výzdoba se soustředí především na česno, tj. čelo dutiny sloužící jako vletový a výletový otvor. Společným a praktickými znakem starších i mladších úprav je vytvoření vodorovné plošky, usnaďnující vlet a výlet včel z úlu. Ploška může vzniknout vydlabáním nebo připevněním prkénka, někdy podpíraného konzolkou v kolmém směru. Česno může být zdobeno:

 • zubořezem
 • zvířecími hlavami
 • lidskými obličeji / otvor ztotožněn s ústy
 • celými postavami
Česny včelích úlů
Klátové úly s jednoduchou vyřezávanou výzdobou kolem vletových a výletových otvorů zvaných česny. Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín. Foto © MaČe, NPÚ, 2006

Ochranný nátěr

Řada klátových úlů (a později i prkenných) byla rovněž opatřena polychromií, tj. barevnou úpravou nanesenou za účelem lepší orientace na

 • vyřezávané prvky
 • celý povrch

Úprava povrchu nátěrem, zejména vápenným, zároveň sloužila ke konzervaci dřeva. Kromě dekorativní funkce plnil nátěr zároveň funkci ochrannou před nepříznivými klimatickými vlivy, společně se samostatnou stříškou či společnou stříškou nebo zastřešením vlastní kolny.

Prkenná kolna s úly
Prkenná kolna se špalkovými a prkennými úly, opatřenými barevným nátěrem. Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy, Strážnice, okres Hodonín. Foto © MaČe, NPÚ, 2008

Sdružené včelí úly

Kromě včelích úlů stojících samostatně nebo ve skupinách (zpravidla v řadě) existují úly sdružené pod společnou stříškou. Mohou být klátové i prkenné.

Mladší úly jsou často soustředěny do kolen s úly a tvoří tzv. včelíny. Některé mohou být provedeny jako pojízdné – tzv. mobilní včelíny u kočovného včelaření. Důvodem je možnost snadného přemístění včelína na místo:

 • pro opylování plodin
 • s větší produkci medu
Úly sdružené do včelínů
Špalkové a prkenné úly sdružené do včelínu pod společnou stříškou. Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín. Foto © MaČe, NPÚ, 2006

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole Včelí úly starého typu zv. kláty © Martin Čerňanský

Časté jsou rovněž včelíny nepojízdné, zůstávající na místě a vyžadující provedení kamenného základu pro ochranu před vzlínající zemní vlhkostí.

Poznámky a citace k příspěvku:

Více informací o tématu lze nalézt na stránkách www.vcelky.cz nebo v hesle včelařství na stránkách Wikipedie. Z uvedených stránek byly čerpány rovněž údaje sloužící ke zpracování tohoto textu.

Literatura a odkazy k tématu:

ČERŇANSKÝ, Martin. Brtnictví a včelařství – přehled historického vývoje [přednáška], Praha: 2017.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru