Domy a obydlí

Sopouch 1. Dymník nad otevřeným ohništěm (Čechy, Morava); 2. Kouřový otvor nebo trouba ve stěně mezi světnicí a síní (v prostoru nad ústím pece), jimiž odchází kouř z pece a kamen do komína; (lit. 016: V. Frolec, str. 205 a 241). 4. Větrací otvor ve chlévě (střední Morava) (lit. 016: V. Frolec, str. 205) Též …

Sopouch jako dymník, kouřový otvor nebo větrací otvor Pokračovat ve čtení »

Světnička 1. Malá světlá místnost; 2. Výměnek; 3. Podružské obydlí ve dvorech sedláků (lit. 016: V. Frolec, str. 219). Též pod názvy: Malá světnička (západní Čechy) Místnost obývaná nájemníky. V západních Čechách „malá světnička“ znamená místnost s jedním nebo dvěma okny směřujícími do dvora, obývanou výměnkáři (viz. výměnek). Byla zařízena podobně jako hlavní světnice. V …

Světnička – malá světlá místnost, výměnek nebo podružské obydlí Pokračovat ve čtení »

Obecní pastouška, pastuška Stavení, které původně sloužilo jako příbytek obecních pastýřů a sluhů. Z Čech jsou chalupy pro pastýře archivně doloženy již ze 14. století. Po zániku společné pastvy dobytka (koncem 19. a počátkem 20. století) se obecní pastouška využívala pro bydlení obecních chudých (žebráků). Obecní pastoušky byly zpravidla přízemní roubené nebo zděné stavby, vnější …

Obecní pastouška je stavení pro bydlení pastýřů a sluhů, též pastuška Pokračovat ve čtení »

Glajcha (nespisovně, z němčiny Gleiche |Richtfest| = slavnost při dokončení hrubé stavby) (Richtfest – z německého richtig znamenající správný, bezchybný a fest ve významu slavnost, oslava a taktéž pevný, stabilní / doplněno, MaČe) 1. Dovedení stavby pod střechu, zarovnání zdiva; 2. Opentlený stromeček připevňovaný na vrchol krovu před položením krytiny; je starým symbolem štěstí a …

Glajcha – dokončení stavby pod střechu, opentlený stromeček pro ochranu domu Pokračovat ve čtení »

Zvyky a pověrečné představy Vyjadřovaly snahu zabezpečit spokojený život v domě i v rolnickém dvoře. Vázaly se k výběru stavebního materiálu způsobu kácení a ukládání dřeva („aby bylo požehnané“ a dům nebo jiná stavba neshořely) volbě stavebního místa době zahájení stavby (v lidové představě existovaly „šťastné“ a „nešťastné“ dny pro započetí stavby, rozhodovalo, v které …

Zvyky a pověry při stavbě Pokračovat ve čtení »