Domy a obydlí

Bašta pro baštýře nebo ovce, srub u rybníka 1. Přístřeší pro ovce (pajta) na horské pastvině u salaše na východní Moravě; 2. Obydlí baštýře, tj. rybářského zřízence ošetřujícího a hájícího přidělené rybníky v rybničném obvodu v jižních Čechách; 3. Srub na výpusti velkého rybníka (V. Frolec, str. 17) doplnit: např. u Bošileckého rybníka, zatímco bašta …

Bašta Pokračovat ve čtení »

Světnička 1. Malá světlá místnost; 2. Výměnek; 3. Podružské obydlí ve dvorech sedláků (V. Frolec, str. 219). Rovněž pod názvy: Malá světnička (západní Čechy) Místnost obývaná nájemníky. V západních Čechách „malá světnička“ znamená místnost s jedním nebo dvěma okny směřujícími do dvora, obývanou výměnkáři (viz. výměnek). Byla zařízena podobně jako hlavní světnice. V domech, v …

Světnička – malá světlá místnost, výměnek nebo podružské obydlí Pokračovat ve čtení »

Rybárna je stavba pro rybáře situovaná na břehu mimo vesnici Stavení pro rybáře. Konstrukčně i půdorysně bývá shodné s domy v obci, avšak stojí mimo vesnici na břehu řeky. Rybárny byly rozšířeny hlavně na dolním toku Ohře, kde se stavěly téměř u každé vesnice. Obyvatelé rybáren, zvaní rybáři nebo rybáci, žili izolovaně od vesnického kolektivu …

Rybárna pro rybáře na řece mimo vesnici Pokračovat ve čtení »

Vytápění domu pomocí pece Přímé vytápění, vnitřní Vyskytuje se u pecí, jejichž ústí je orientované dovnitř jizby (tedy do vytápěného prostoru) směrem k frontální stěně domu. Do pece se tedy přikládá přímo z jizby. Jedná se o starší vývojovou fázi umístění pece v domě (lit. 016: V. Frolec, str. 176/doplněno). Nepřímé vytápění, vnější Je příznačný …

Vytápění přímé a nepřímo, život v domě Pokračovat ve čtení »

Předsíň je vstupní prostor před vchodem do síně, též krytá chodba Předsíň bývá různě stavebně řešena, situovaná zpravidla z nádvorní strany. Má různé lokální označení ( „předsínek“, „přísinek“ aj.) (V. Frolec, str. 178). Portikus, porticus Otevřená sloupová chodba před hlavním vstupem do budovy nebo halová stavba s řadou sloupů před plnou stěnou. Porticus (též portikus) …

Předsíň je vstupní prostor před vchodem do síně, též krytá chodba Pokračovat ve čtení »

Uspořádání domu po výšce Přízemní dům Přízemní dům je základní domovou formou na našem území (lit. 016: V. Frolec, str. 180). Přízemí První nadzemní podlaží budovy, jehož úroveň podlahy je zpravidla nad úrovní přilehlého terénu. Přízemní dům je základní domovou formou na našem území (lit. 016: V. Frolec, str. 180). Částečně patrový dům, špýcharový dům …

Dům a jeho výškové uspořádání, přízemní, polopatrový a patrový dům Pokračovat ve čtení »

Obydlí a jeho sociální formy Sezónní obydlí Zpravidla jednoduchá stavební forma sloužící k dočasnému ubytování. Na našem území jsou sezónní obydlí zastoupena především pastýřskými stavbami rybářskými a mysliveckými přístřešky ochrannými úkryty polních a vinohradních hlídačů chýšemi uhlířů a dřevorubců, též boudy Sezónní obydlí bývají vybavena otevřeným ohništěm ohrazeným kameny, pařezy k sezení, jednoduchým lůžkem a …

Obydlí a jeho formy, sezónní, nouzové atd. Pokračovat ve čtení »

Vinohradnický dům je dům s průjezdem, lisovnou a vinným sklepem Je spojen s městskou formou vinohradnické výroby, při níž je vinohradnictví hlavním zaměstnáním obyvatel. Vinohradnický dům měl krytý vydlážděný průjezd, který spolu s přední „jizbou“ sloužil k čepování vína. Jeho součástí byla lisovna, umístěná za obytnou částí, a vinný sklep, rozkládající se pod celým obytným …

Vinohradnický dům s lisovnou vína a vinným sklepem Pokračovat ve čtení »