Rybárna je stavba pro rybáře situovaná na břehu mimo vesnici

Stavení pro rybáře. Konstrukčně i půdorysně bývá shodné s domy v obci, avšak stojí mimo vesnici na břehu řeky. Rybárny byly rozšířeny hlavně na dolním toku Ohře, kde se stavěly téměř u každé vesnice. Obyvatelé rybáren, zvaní rybáři nebo rybáci, žili izolovaně od vesnického kolektivu (lit. 016: J. Vařeka, str. 188).

doplnit: Na stavby rybáren může upomínat místní názvosloví, stejně jako v případě rybářských bašt.

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Přejít nahoru