Bašta pro baštýře nebo ovce, srub u rybníka

1. Přístřeší pro ovce (pajta) na horské pastvině u salaše na východní Moravě;

2. Obydlí baštýře, tj. rybářského zřízence ošetřujícího a hájícího přidělené rybníky v rybničném obvodu v jižních Čechách;

3. Srub na výpusti velkého rybníka (V. Frolec, str. 17)

doplnit: např. u Bošileckého rybníka, zatímco bašta u rybníka, rybárna u řeky

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Přejít nahoru