Přístěnek je komora ve světnici nebo při světnici, též prostor před vstupem

Poměrně úzká prostora (komora nebo světnička na spaní) vydělená v přední světnici podél její zadní stěny nebo k ní přistavěná (také „kvelb“). Přístěnek mívá jedno okno, je obvykle bez kamen a kromě lože tu bývala truhla, šatník, almárka, kolovraty, motovidlo, někde stav aj. Nářečně je označován jako „ vejstupek “, „príšlap “, ve východních Čechách „přírubek“ aj . Přístěnky se budovaly zejména od konce 18. století (lit. 016: J. Vařeka, str. 180).

Kvelb

(lidově)

1. Klenutá místnost, krám.

2. Označení malého prostoru (ve formě přístěnku, výstupku) vyděleného v přední světnici podél její zadní stěny nebo k ní přistavěného (lit. 016: J. Vařeka, str. 111).

Výstupek

1. Přístěnek (nářečně, Čechy, též „vejstupek“);

2. Žudro, vchod do domu (nářečně, jihovýchodní Morava) (lit. 016: V. Frolec, str. 256).

Vejstupek

(nářečně, Čechy)

1. Malý, obvykle nevytápěný přístěnek vedle světnice, vydělený v domovém půdorysu nebo z něho vystupující. Sloužil jako skladovací prostor, spávali v něm výměnkáři a svobodné dívky;

2. Krytý, prkny bedněný prostor před vchodem do domu („bouda“) ve východních Čechách;

3. Vyvýšená, po schůdcích přístupná plocha před vstupem do srubu, opatřená zábradlím (Pardubicko) (lit. 016: V. Frolec, J. Vařeka, str. 246).

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

doplnit: rozdíl mezi světničkou při boční stěně světnice, častečně vyhřívanou otopným zařízením umístěným ve světnici při společné vnitřní stěně, na průčelí světnička snadno rozlišitelná

Přejít nahoru