Přístěnek je komora nebo světnička ke spaní, též prostor před vstupem do domu

Přístěnek je komora ve světnici nebo při světnici, též prostor před vstupem

Poměrně úzká prostora (komora nebo světnička na spaní) vydělená v přední světnici podél její zadní stěny nebo k ní přistavěná (také „kvelb“). Přístěnek mívá jedno okno, je obvykle bez kamen a kromě lože tu bývala truhla, šatník, almárka, kolovraty, motovidlo, někde stav aj. Nářečně je označován jako „ vejstupek “, „príšlap “, ve východních Čechách „přírubek“ aj . Přístěnky se budovaly zejména od konce 18. století (lit. 016: J. Vařeka, str. 180).

Kvelb

(lidově)

1. Klenutá místnost, krám.

2. Označení malého prostoru (ve formě přístěnku, výstupku) vyděleného v přední světnici podél její zadní stěny nebo k ní přistavěného (lit. 016: J. Vařeka, str. 111).

Výstupek

1. Přístěnek (nářečně, Čechy, též „vejstupek“);

2. Žudro, vchod do domu (nářečně, jihovýchodní Morava) (lit. 016: V. Frolec, str. 256).

Vejstupek

(nářečně, Čechy)

1. Malý, obvykle nevytápěný přístěnek vedle světnice, vydělený v domovém půdorysu nebo z něho vystupující. Sloužil jako skladovací prostor, spávali v něm výměnkáři a svobodné dívky;

2. Krytý, prkny bedněný prostor před vchodem do domu („bouda“) ve východních Čechách;

3. Vyvýšená, po schůdcích přístupná plocha před vstupem do srubu, opatřená zábradlím (Pardubicko) (lit. 016: V. Frolec, J. Vařeka, str. 246).

Literatura a odkazy:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

doplnit: rozdíl mezi světničkou při boční stěně světnice, častečně vyhřívanou otopným zařízením umístěným ve světnici při společné vnitřní stěně, na průčelí světnička snadno rozlišitelná