Veranda je přístavek před vchodem do domu nebo část zápraží

1. Přístavek může být dřevěný nebo zděný, zasklený nebo otevřený, situovaný zpravidla při okapovém, tj. vstupním průčelí. Je spojovacím architektonickým článkem mezi obydlím a dvorem. Plní ochrannou funkci, zejména při nepřízni počasí (sníh, déšť), v případě zasklené verandy částečně též funkci tepelně-izolační pro samotnou verandu i síň domu. V letních měsících poskytuje ochranu před slunečním zářením (stín) a využívá se k odpočinku, besedování i stolování. Jedná se o častý prvek novějších vesnických obydlí.

2. Nářečně „veranda“ znamená v západních Čechách ohrazenou část zápraží – viz. besídka (lit. 016: V. Frolec, str. 246/doplněno).

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

ČERŇANSKÝ, Martin. PAMÁTKY A LIDOVÁ ARCHITEKTURA ČR. URN:NBN:cz-nk2008545.

Přejít nahoru