Rychta je náročná stavba pro rychtáře

Za feudalismu sídlo vrchnostenského úředníka, rychtáře, nadané určitými výsadami. Budovy rycht se svým celkovým vzhledem (a náročností provedení) většinou vymykaly běžnému stavebnímu obrazu vesnice (lit. 016: V. Frolec, str. 188).

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

doplnit: často patrové uspořádání, bydlení + úřad, obdobně v Beskydech fojství, na Broumovsku šolcovna, dnes starosta obce

Přejít nahoru