Uspořádání domu po výšce

Přízemní dům

Přízemní dům je základní domovou formou na našem území (lit. 016: V. Frolec, str. 180).

Přízemí

První nadzemní podlaží budovy, jehož úroveň podlahy je zpravidla nad úrovní přilehlého terénu. Přízemní dům je základní domovou formou na našem území (lit. 016: V. Frolec, str. 180).

Částečně patrový dům, špýcharový dům

Přední část přízemní s vysokou jizbou a síní, zadní část patrová s komorami (MaČe)

Polopatrový dům

Dům s polopatrem, tj. neúplným patrem sloužícím převážně hospodářské funkci, ale někdy též funkci obytné. Polopatro může být na celém nebo jen části půdorysu přízemí, oproti částečně patrovému domu se však liší menší výškou stěn (MaČe, doplněno)

Polopatro, též půlštok

Nevyvinuté patro s nízkou stěnou, která je pokračováním stěny přízemní (na rozdíl od podkroví, kde je prostora vestavěna do podstřeší). V lidovém stavitelství slouží hospodářským i obytným účelům a z vývojového hlediska je dokladem mezistupně vertikálního růstu domu (lit. 016: J. Vařeka, str. 172).

Dům s výškou – doplnit

doplnit: Lobzy, popsat rozdíl mezi polopatrem a půdní nadezdívkou

Patrový dům

Dům s patrem, tj. druhým nadzemním podlažím, po celém půdorysu přízemí. Nejčastěji u staveb (nejen domů) hlavně z důvodů:

  • technologických, např. mlýny
  • funkčních, např. sýpkové komory nad prostory jiné funkce
  • ochranných, např. tvrze
  • provozních, bydlení a úřad, např. fary, rychty
  • reprezentačních, např. zámky
  • regionálních, např. domy severní Čechy, severozápadní Čechy
  • pozdějších nástaveb, např. domy (často též školy)

(MaČe, pracovní verze seznamu, překrývá se, nejen domy)

Patro, též štok

též

Pjatro

(nářečně, střední Morava)

1. Místo nad mlatem ve stodole. Na lešení z kuláčů a prken se tu dosouší obilí a ukládá vymlácená sláma. Na východní Moravě běžně ve tvaru „patra“.

2. První podlaží patrového domu (lit. 016: V. Frolec, str. 155/).

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

ČERŇANSKÝ, Martin. PAMÁTKY A LIDOVÁ ARCHITEKTURA ČR. URN:NBN:cz-nk2008545.

Přejít nahoru