UNESCO

UNESCO – historie a organizační struktura UNESCO je mezinárodní odborná organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu se sídlem v Paříži. Světově proslulá zkratka UNESCO je odvozená z prvních písmen anglického názvu United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Zkratka OSN náleží Organizaci spojených národů, z anglického United Nations Organization (UNO). Seznam památek UNESCO na …

UNESCO – mezinárodní organizace Pokračovat ve čtení »

UNESCO – Světové přírodní a kulturní dědictví UNESCO je mezinárodní Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu, která byla založena nedlouho po skončení II. světové války v reakci na její tragické události. foto: UNESCO – MODEL Model vítězného návrhu budov UNESCO. Na projektu se podíleli architekti M. Breuer, B. Zehrfuss a P. L. Nervi.UNESCO, Francie …

UNESCO – sídlo organizace a členství ČR, památky a podminky nominace, indikativní seznam Pokračovat ve čtení »

Vlčnov – obec a usedlosti, kulturní akce, vinné búdy v části Stará Hora a Kojiny Slovácká obec Vlčnov leží mezi nedalekým Uherským Brodem a vzdálenějším Uherským Hradištěm. Nad severovýchodním okrajem typické obce slováckého Dolňácka se zdvihají svahy osazené vinicemi, pod kterými stojí vinné búdy. mapa: Vlčnov Otisk mapy stabilního katastru z roku 1827. Zachyceny jsou …

Vlčnov – slovácká obec a stavby búd na Staré Hoře, Jízda králů a kulturní akce Pokračovat ve čtení »

Seznam památek UNESCO ČR – Holašovice, Jízda králů a Verbuňk Na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO je celkově uvedeno na 936 památek, přičemž Úmluva o ochraně světového přírodního a kulturního dědictví byla přijata již 187 zeměmi světa (údaje z roku 2011). foto: UNESCO – HOLAŠOVICE Návesní fronta středověkého založení, v současnosti již tvořená přezděnými objekty …

Seznam památek UNESCO v ČR a turistický ruch – obec Holašovice, Jízda králů a tanec Verbuňk Pokračovat ve čtení »

Památky UNESCO v ČR – zámky, sakrální a moderní achitektura Vedle historických jader měst a jedné vesnice jsou na Seznamu památek UNESCO rovněž zámky nebo sakrální stavby. Zastoupena je rovněž památka moderní architektury – vila. foto: Lednicko-Valtický areál Hraniční zámeček z 1. poloviny 19. století postavený na historické hranici Moravy a Dolních Rakous.Hlohovec, okres Břeclav, …

Památky UNESCO v ČR – zámky Litomyšl, Kroměříž, Lednice a Valtice, vila Tugendhat v Brně atd. Pokračovat ve čtení »

Sídla UNESCO v ČR – města a vesnice Seznamu UNESCO ČR Památky UNESCO v ČR reprezentují především nejhodnotnější historická jádra našich měst i jedné vesnice. Zástoupeny jsou ovšem i jednotlivé památky UNESCO popisované na samostatné stránce. foto: UNESCO – PRAHA Pražský hrad s královským palácem a katedrálou sv. Víta. I přes statut UNESCO jsou památkové …

Památky UNESCO v ČR – seznam památek UNESCO – Praha, Kutná Hora, Telč, Český Krumlov a Litomyšl Pokračovat ve čtení »

Světové dědictví UNESCO – přírodní, kulturní, smíšené a nemateriální Seznam památek UNESCO rozlišuje hmotné dědictví lidstva (materiální, dále dělené do 3 skupin) a dědictví nehmotné povahy (nemateriální). foto: UNESCO – PRAHA Panorama Hradčan s Pražským hradem a katedrálou sv. Víta při pohledu z terasy Národního divadla.Praha – Hradčany, okres Praha hl.m., Foto © MaČe • …

Hmotné a nehmotné dědictví UNESCO – přírodní, kulturní a smíšené památky, mistrovská díla Pokračovat ve čtení »