Předzahrádka

Vegetační plocha mezi veřejnou komunikací (chodníkem) a domem. Někdy bývá oplocena. Plní především okrasnou funkci, u větších předzahrádek může částečně plnit i funkci užitkové zahrady. Může mít i význam z hlediska optického oddělení veřejného prostranství a soukromého pozemku. V některých krajích bývá místem sousedských besed. K rozšíření předzahrádek přispělo to, že některá obytná stavení bývala posunuta od ulice nebo návsi za linii dvorového ohrazení, čímž před okny vznikl malý prostor, využívaný k vysazování květin a zeleniny. Někdy tu byl i ovocný strom a studna (lit. 016: V. Frolec, str. 179/doplněno).

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

doplnit: Doňov, Dešov, jižní Čechy, podélná a okapová orientace, oplocená a neoplocená

Přejít nahoru