Ornamentální výzdoba v domě a před domem

Vedle trvalé výzdoby staveb se můžeme setkat rovněž s výzdobou dočasnou, sezónní nebo sváteční. Kromě předmětů opakovaného užití se přitom mohlo jednat o výzdobu jednorázového charakteru, zejména na podlaze nebo chodníku před domem.

Vylévání ornamentu

Rychle pomíjivý způsob výzdoby dusané hliněné podlahy v „jizbě“. K vylévání ornamentu praménkem vody docházelo zejména při nedělním a svátečním úklidu. Bylo rozšířeno na jihovýchodní Moravě a na sousedním západoslovenském území. Geometrický a rostlinný ornament vylévaly ženy jedním tahem pomocí nádobky opatřené malým otvorem v jejím dně. Před velikonocemi, svatodušními svátky, poutí, hody a jinými významnými svátky zdobily ženy vylévanými ornamenty také chodníky před domy (lit. 016: V. Frolec, str. 255/).

Vysýpání ornamentu

Druh lidového umění spočívající ve vysýpání geometrických a rostlinných ornamentů žlutým pískem na dusané podlaze v „jizbě“ a na chodnících před domy. Ženy vytvářely tuto výzdobu většinou jedním tahem pomocí nádoby, která měla vespod malý otvor; jen doplňky ornamentu (listy a výhonky u rostlinných vzorů) vysýpaly přímo z ruky. Vysýpání ornamentu bylo rozšířeno na jihovýchodní Moravě a na přilehlém jihozápadním Slovensku. Dělalo se při nedělním a svátečním úklidu a před významnými příležitostmi (lit. 016: V. Frolec, str. 256).

Vystřihovánky

Obvykle zimní (vánoční) papírová výzdoba okna (popř. stropnic ve světnici) v hornických domcích na Příbramsku a jinde. Z papíru se vystřihovaly hlavně stromy, postavy a geometrické obrazce (lit. 016: J. Vařeka, str. 256).

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Přejít nahoru