dům s výškou

Skanzen Rymice u Holešova – Muzeum Kroměřížska a lidové stavby Soubor lidových staveb východní Hané Rymice u Holešova je známý rovněž jako Muzeum Kroměřížska v Rymicích. Muzeum představuje několik objektů situovaných v historickém jádru obce a v místní části Hejnice. Místní část Hejnice je zároveň památkovou rezervací Rymice-Hejnice. mapa: Mapa stabilního katastru Historická mapa obce …

Skanzen Rymice a Muzeum Kroměřížska – tvrz, lidové stavby a domy s výškou na Hané Pokračovat ve čtení »

Podkroví je stavebně upravená část půdního prostoru Podkrovní prostory sloužily hospodářskému využití, později zde byly i místnosti sloužícími k obytným nebo jiným účelům (lit. 016: V. Frolec, str. 165/kráceno). Podkrovní komora též Výška, „dom s výškou“ (nářečně, moravsko-slovenské pomezí) též Náizbí (nářečně, jihovýchodní Morava) Název používaný pro podkrovní komory u zvýšených staveb (popř. pro jejich …

Podkroví – dispozice a prostory Pokračovat ve čtení »

Výškové uspořádání a zastřešení domů – přízemní, polopatrové a patrové domy Na schématických příčných řezech je ve zjednodušené podobě nakreslena vývojová linie obytných staveb našich vesnických sídel. Nevhodnost poslední varianty, bohužel stále častější, dokládá i samotné porovnání uvedených staveb. Nejstarší obydlí a dům s vysokou jizbou schéma: Nejstarší obydlí a dům s jizbou Dvojice schémat …

Výškové uspořádání a střecha domu – přízemní a patrové domy, příčný řez stavbou a střecha Pokračovat ve čtení »

Vlčnov – obec a usedlosti, kulturní akce, vinné búdy v části Stará Hora a Kojiny Slovácká obec Vlčnov leží mezi nedalekým Uherským Brodem a vzdálenějším Uherským Hradištěm. Nad severovýchodním okrajem typické obce slováckého Dolňácka se zdvihají svahy osazené vinicemi, pod kterými stojí vinné búdy. mapa: Vlčnov Otisk mapy stabilního katastru z roku 1827. Zachyceny jsou …

Vlčnov – slovácká obec a stavby búd na Staré Hoře, Jízda králů a kulturní akce Pokračovat ve čtení »

Rymice u Holešova – historické jádro obce a památková rezervace Hejnice Obec Rymice představuje vesnici středověkého původu, ležící v úrodné oblasti východní Hané v podhůří Hostýnských vrchů. Místní část obce Hejnice byla prohlášena za památkovou rezervaci, přičemž některé objekty slouží jako rymický skanzen. mapa: Mapa stabilního katastru Historická mapa obce z roku 1830, zachycující dřevěné …

Obec Rymice u Holešova – domy s patrovou komorou, renesanční tvrz a hospodářský dvůr, místní část Hejnice Pokračovat ve čtení »