Palác je nejen reprezentativní stavba, ale také místo na spaní

1. Dřevěná plošina pod stropem poblíž pece. Ukládaly se na ni různé věci a také se na ní spávalo. Byla zavěšena na stropním trámu, opírala se o sloup a zabírala čtvrtinu až třetinu světnice. Na palác se dostávali přehoupnutím z pece.

2. Vyvýšená palanda ve stáji; spával na ní čeledín. Paláce začaly mizet ze světnic koncem 1. poloviny 19. století (lit. 016: V. Frolec, str. 152).

3. Ve slohové architektuře reprezentativní stavba pro panovníka nebo šlechtice, např. Černínský palác, Schvarzemberský palác atd. (MaČe, doplněno)

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Přejít nahoru