Světnička

1. Malá světlá místnost;

2. Výměnek;

3. Podružské obydlí ve dvorech sedláků (V. Frolec, str. 219).

Rovněž pod názvy:

Malá světnička

(západní Čechy)

Místnost obývaná nájemníky. V západních Čechách „malá světnička“ znamená místnost s jedním nebo dvěma okny směřujícími do dvora, obývanou výměnkáři (viz. výměnek). Byla zařízena podobně jako hlavní světnice. V domech, v nichž nežili výměnkáři, byla upravena v čistou místnost pro spaní dcer. Často byla rozdělena na dvě prostory se zvláštními vchody, jedna byla obývána výměnkáři, druhou užívaly služebné dívky (V. Frolec, str. 118-119).

Malá Světnice

(nářečně, východní Morava)

Štáble

(nářečně, severní Zábřežsko)

Malá světnička (J. Vařeka, str. 228).

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Přejít nahoru