Ratejna ve velkostatku i domech

1. Čeledník, místnost na velkostatku nebo větším statku k ubytování deputátníků a jejich rodin. Z Kladenska i odjinud jsou z 19. století známy ratejny, v nichž bydlelo 15 i více rodin pohromadě (přes 50 lidí). Později žily v ratejně obvykle 4 rodiny, každá v jednom koutě, kde měla postele, stůl, židle a na stěně poličku. Vařilo se společně na jedné plotně. Ratejny, doložené již z 18. století, zanikly po 1. světové válce. Byty nádeníků a domkářů se příliš nelišily;

2. Velká světnice (nářečně, Čechy) (lit. 016: J. Vařeka, str. 182).

Autor hesla Ratejna z publikace Lidová architektura. Encyklopedie © Václav Frolec, Josef Vařeka

Přejít nahoru