Šátor je stan pro kočovné a polokočovné bydlení

Cikánský stan u Cikánů, kteří žili kočovným nebo polokočovným způsobem života. Tento nomádský způsob života vyžadoval právě přenosné formy obydlí. Zprávy o cikánských stanech (šátorech) různého tvaru a velikosti existují od 15. století. Stany se stavěly při celodenní nebo delší zastávce.

Nomádským Cikánům sloužily částečně jako obydlí i vozy, jejichž dno bylo vystláno senem nebo slámou. Zámožné rodiny potulných Cikánů přešly v posledních desetiletích na maringotky, které byly pohodlnější a znamenaly vyšší kulturu bydlení. Byly vybaveny železným sporákem, skříní, stolem, židlemi, v zadní části byly postele (lit. 016: V. Frolec, str. 23/kráceno, z hesla Cikánské obydlí vynechán popis trvalého cikánského obydlí, samostatné heslo).

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Přejít nahoru