Smírčí kříž na místě spáchaného trestného činu

Smírčí kříž je zpravidla nižší, masivní kamenný kříž, který byl zřizován v 15. a 16. století (ale i později) z trestu za spáchaný přečin.

Budování těchto křížů lze dát do souvislosti s existencí tehdejšího smírčího práva. Ke smíru (usmíření, smíření) náleželo kromě vyrovnání se s pozůstalými po oběti trestného činu rovněž „odčinění“ tohoto zločinu vztyčením kříže, případně jeho vytesáním do kamene či skalního masivu.

Smírčí kříže stojí obvykle na místě, kde k takové nešťastné události došlo. Na některých smírčích křížích je vytesán

  • vražedný předmět (kopí, meč, sekera, kuš aj.)
  • letopočet

a později i

  • nápis zaznamenávající událost (lit. 016: V. Frolec, str. 203/doplněn text kurzívou).

doplit foto: Česká Metuje atd.

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Smírčí kříže na Wikipedii

Přejít nahoru