Plevník je přístavek či prostor pro ukládání plev, slámy a listí

Přístavek po delších stranách stodoly nebo vydělený prostor v přístodůlku, do něhož se ukládají plevy, sláma, listí apod. Plévník bývá propojen podávacím otvorem z mlatu, někdy má i zvláštní venkovní dveře.

Též ve tvaru „plevinec“, „plevňa“, „plevnice“, „plivnice“, „plíveň„, „podpažník“ (nářečně, Morava, str. 166), „posádník“ (nářečně, jihovýchodní Morava, str. 174), „prázdně“ (nářečně, jižní Morava, str. 175), „sečkárna“ (nářečně, jihovýchodní Morava, str. 190), „shrňák“ (nářečně, jihovýchodní Morava, str. 194), „šustník“ (nářečně, jihovýchodní Morava, str. 229), „uhrabečník“ (nářečně, jihovýchodní Morava, str. 237) a jiné (V. Frolec, str. 163/kráceno o tvary užívané na Slovensku).

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Přejít nahoru