Kašna s fontánou – nádrž s vodou ve veřejném prostoru obce

Kamenná nádrž s přítokem a odtokem vody, různě architektonicky a výtvarně řešená včetně fontány uprostřed. V našem prostředí se kašny vyskytují převážně jen ve městech a městečkách (V. Frolec, str. 88/kráceno).

Ve vesnickém prostředí jsou doloženy ojediněle, přičemž mohou být i transferované z nedalekého panského sídla (tvrz, později zámek). Z hlediska geometrického utváření mohou mít kašny půdorys:

  • jednoduchý (kruhový, čtvercový, šestiúhelný, osmiúhelný)
  • složený (kvadriloba)

Řada kašen je opatřena reliéfní a sochařskou výzdobou, jejíž náročnost záleží především na použitém materiálu (žula nebo pískovec). (MaČe)

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

ČERŇANSKÝ, Martin. PAMÁTKY A LIDOVÁ ARCHITEKTURA ČR. URN:NBN:cz-nk2008545.

Přejít nahoru