Hať je cesta přes močály, ohrada či ohrazený pozemek

1. Původně cesta přes močálovitou, nepevnou půdu, upravená trámci, tlustými větvemi nebo svazky proutí položenými na zem

2. Proutěná ohrada kolem zahrady (jihovýchodní Morava)

3. Ohrazený prostor mezi kolibou a ovčím chlévem (východní Morava) (lit. 016: V. Frolec, str. 62).

Autor hesla Hať z publikace Lidová architektura. Encyklopedie © Václav Frolec, Josef Vařeka

Přejít nahoru