Udírna nebo kadlub? Stavba nebo vydlabaný kmen k uzení masa

Udírna je jednoduchá, různě řešená stavba sloužící k uzení masa. Často má tvar hranolu a je postavena ze dřeva nebo v kombinaci zdiva (spodní část) a prken (horní část). Nahoře má zpravidla pultovou stříšku, pod níž jsou tyče na zavěšení masa. Ve spodní části je jáma nebo vyzděný prostor pro ohniště. Udírny jako samostatné stavby se rozšířily po zániku pícek a otevřených komínů v černých kuchyních (ve kterých se do té doby maso běžně udilo), zejména po 1. a 2. světové válce.

Kadlub

Ve Slezsku se maso udilo také v kadlubu („ uzak “) vydlabaném z kmene smrku nebo jedle. Maso se do něj věšelo na dvě, tři i více hůlek. Asi ve vzdálenosti 3 m se vykopal kanálek v zemi (břehu), na jeho vyústění se položil „ uzak “ a zatopilo se. Vrch kadlubu se ucpal prkny nebo mechem. V současnosti se vyskytují poskrovnu (lit. 016: V. Frolec, str. 237)

Autor hesla Udírna z publikace Lidová architektura. Encyklopedie © Václav Frolec, Josef Vařeka

doplnit foto, i Ballenberg

Přejít nahoru