Altán nebo besídka na zahradě či ve dvoře, též před vstupem

1. Lehká dřevěná stavba v zahradě – zahradní altán, sloužící k posezení, letnímu příležitostnému stolování nebo k odpočinku. Druhotně i k ukládání zednického nářadí;

2. Polouzavřená nebo uzavřená část zápraží před vstupem do domu (nářečně, Čechy);

3. Pavlač u zvýšených domů (nářečně, Čechy) (v západních Čechách se vyskytovaly více u chalupnických než u velkých stavení, a to tam, kde byl dvůr k ulici otevřen, neohrazen);

4. Prkenná budka před vstupními dveřmi do síně (nářečně, Orlické hory, okolí Nového Města na Moravě) (lit. 016: J. Vařeka, str. 18).

Zadníček, zadník

(nářečně, Slezsko)

Besídka ve dvoře nebo zadní části dvora (Opavsko) (lit. 016: V. Frolec, str. 258).

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Přejít nahoru