Mandl je objekt nebo prostora s dřevěným mandlem k mandlování, tj. žehlení prádla

Mandl je mechanický žehlící stroj pro různě velké provozy včetně domácnosti. Výraz pochází z německého „die Mangel“ nebo též „die Wäschemangel„, kde „die Wäsche“ znamená prádlo i umývání. Obdobně anglicky „mangle„.

Podle žehlícího stroje je nazýván i prostora u barvírny nebo samostatná prostranná budova bez stropu, vybavená pohonným zařízením:

  • vodní kolo
  • žentour s koňským potahem
  • motor později.

Výše uvedené zařízení uvádělo do pohybu mohutný dřevěný mandl, naplněný kamením, pod jehož tíhou se mandlovalo plátno navinuté na válcích (Frolec, str. 119/doplněn úvodní odstavec).

Dřevěný mandl na zámku

Fotografie k heslu mandl

Obec Jánský Vršek, okres Název, Foto © MaČefotogalerie

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Přejít nahoru