Kaplička a 7 významů slova – stavba, výklenek nebo záklopka

Kaplička

Stavba

1. Drobný sakrální objekt, tj. malá kaple

2. Žudro (nářečně, jihovýchodní Morava)

Výklenek

3. Výklenek ve zdi pro sochu světce, zpravidla ve štítu na průčelí domu.

4. Výklenek u vrat, v postranních pilířích vrat, kde stála socha světce (lidově, jižní Čechy)

5. Výklenek u kachlových kamen, do něhož se stavěla nádoba s teplým jídlem (lidově, jihozápadní Čechy)

6. Výklenek ve stodole, vydlabaný do středního sloupu na mlatě stodoly, který sloužil k postavení kahance na svícení (lidově, Čechy)

Záklopka

7. Záklopka nad otvorem k sypání mouky ve větrném mlýně (nářečně, střední Morava) (vše, Vařeka, 1983, str. 88/upraven slovosled).

Kaplice

Výklenek ve vnitřní stěně jizby, v němž stále socha světce (nářečně, jihovýchodní Morava) (Frolec, 1983, str. 88)

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Přejít nahoru