Sklep, pivnice, loch nebo haltýř?

Sklep

1. Prostor nebo drobná stavba sloužící k uskladnění brambor, zeleniny, mléka a jiných produktů. Bývá umístěn pod obytný stavebním (nejčastěji pod síní nebo komorou), pod stodolou, kůlnou, sýpkou, anebo stojí samostatně ve dvoře, zahradě, před domem nebo na jiném místě v blízkosti obydlí.

Sklepy vybudované mimo parcelu dvora vytvářejí často řady nebo shluky. Příkladem mohou být rovněž vinné sklepy řadového nebo shlukového uspořádání, např. Veletiny, Vlčnov nebo Petrov-Plže.

Ze stavebního hlediska jde o stavby vyhloubené pod úrovní terénu nebo ve svahu. Vstupní prostor s dveřmi bývá vyzděn a vchází se jím po schodech nebo po šikmé spojovací chodbě (šíje) do vlastního prostoru sklepa, který je vyzděn z kamene nebo z cihel. Sklepy jsou většinou jednoprostorové. Některé sklepy byly spojovány s lochy.

2. Ve významu klenuté komory (souvislost sklep – klenouti) (nářečně, východní Čechy) nebo klenuté místnosti (např. v Praze se do počátku 18. století termínem sklípek označoval klenutý pokoj). V jihozápadních Čechách se nazývá pivnice.

3. Podsklepený špýchar, klenuté, ohnivzdorné přízemí špýcharu (nářečně, jižní Čechy, Chodsko).

4. Průtokový sklep (haltýř) sloužil k ukládání mléka nebo jiných potravin, ochlazovaných protékající vodou (V. Frolec, str. 199/kráceno, ).

Loch

(nespisovně, z němčiny das Loch = díra, otvor, basa ve smyslu vězení)

1. Tajná podzemní chodba, jáma nebo prostor sloužící jako skrýš k uschovávání zásob (obilí, potravin apod.). Ve válečných obdobích sloužil loch i jako úkryt pro obyvatele. Byl vyhlouben ve sprašové půdě a často tvořil složitý systém chodeb. Lochy byly často spojeny se sklepy, přístupné žebříky nebo kamennými schody umístěným v interiéru nebo exteriéru staveb.

2. Sklep nebo část sklepa na brambory, popř. mléčné produkty (jižní Čechy) (V. Frolec, str. 116/kráceno o body 3, 4 z oblasti Slovenska).

Šíje, šíja

(jihozápadní a jižní Čechy, Morava)

1. Šikmá chodba vedoucí do sklepa nebo do vinného sklepa, která vyrovnává výškový rozdíl mezi nadzemní částí a sklepním prostorem. Její délka závisí na hloubce sklepa. Šije mívá schody.

2. V Čechách znamená šíje místy též žudro (V. Frolec, J. Vařeka, str. 221).

Rampúch

(nářečně, jihovýchodní Morava)

1. Žudro;

2. Otvor do sklepa, jímž se sypou brambory;

3. Ventilační otvor u vinného sklepa

(V. Frolec, str. 182/vynechány významy uvedené pod body 4 a 5, spadající již do oblasti jihozápadního Slovenska).

Haltýř

Haltýř je průtokový sklep, viz samostatné heslo haltýř.

Vinný sklep

Vinný sklep je sklep k uskladnění vína, viz stránka vinné sklepy nebo související stránky o vinných sklepech.

Hospodský sklep, lednice, ledárna na maso

Větší klenutý kamenný nebo do skály vytesaný sklep u venkovské hospody se zásobami ledu ke chlazení nápojů a potravin (též zvaná lednice) (J. Vařeka, str. 112).

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Přejít nahoru