Listník je drobná stavba nebo přístavek k ukládání listí na podestýlku

(nářečně)

Jednoduchá dřevěná stavba nebo prkenný přístavek u zadní stěny obytného či hospodářského stavení sloužící k úschově listí. Stavěl se hlavně v horských oblastech, např. v Karpatech, kde se pro nedostatek slámy dobytku podestýlalo listím (velké zásoby listí se ukládaly také pod sedlovou stříškou kamenného sklepa zapuštěného do svahu) (J. Vařeka, str. 115).

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Přejít nahoru