Sruby bez nárožní vazby – konstrukce nejstarších staveb z kuláčů

Stavba z kuláčů, jejichž konce se na nárožích jen dotýkají a na vnitřní i vnější straně stěny jsou hlavně v rozích zpevněny kolmými kůly. Jedna z nejstarších staroslovanských stavebních technik, doložená v lotyšském archeologickém materiálu z počátku 2. poloviny 1. tisíciletí a druhotně dochovaná v recentním materiálu, např. u plotů z tyčkoviny v oblasti Karpat. Podle dosavadního studia se tato konstrukce používala před roubením, které se u západních Slovanů obecněji ujímalo od 9. století (J. Vařeka, str. 209).

Autor hesla Srub bez vazby z publikace Lidová architektura. Encyklopedie © Václav Frolec, Josef Vařeka

Přejít nahoru