Řezárna, též sekárna

Prostora ve stáji nebo samostatná stavba na dvoře usedlosti k řezání nebo sekání krmiva, též sekárna (lit. 016: J. Vařeka, str. 189).

Sousek, nářečně

1. Řezárna mezi chlévem a konírnou (Pardubicko);

2. Roubený prostor ve stodole nebo truhla na obilí (lit. 016: J. Vařeka, str. 206).

Autor hesla Řezárna z publikace Lidová architektura. Encyklopedie © Václav Frolec, Josef Vařeka

Přejít nahoru