Skansen

První muzeum lidových staveb v přírodě, založené v r. 1891 Arturem Hazeliem ve Stockholmu. Název pochází podle pomístního jména s významem šance, valy. Ve stockholmském Skansenu jsou zastoupeny lidové i jiné budovy z různých oblastí Švédska. Pod vlivem Skansenu vznikla další muzea v přírodě ve Švédsku a v řadě evropských zemí. V poslední době se začíná názvu skansen používat v obecném významu pro muzea lidových staveb v přírodě (lit. 016: V. Frolec, str. 199).

Autor hesla Skansen z publikace Lidová architektura. Encyklopedie © Václav Frolec, Josef Vařeka

Přejít nahoru