Sokl, podrovnávka

Přízemní část zdiva vyjádřená architektonickým tvarem a odlišená i stavebním provedením. U lidové architektury jde zpravidla o nejnižší, poněkud předstupující část obvodové zdi. Sokl bývá barevně odlišen od ostatní plochy zdi. Místně též podrovnávka nebo štráf (lit. 016: V. Frolec, str. 204/).

Barevně vyznačený pás u nejspodnější části zdi; u novějších staveb též barevně vyznačený sokl. V barevnosti podrovnávky existují krajové zvláštnosti, např. pro Slovácko byla typická modrá podrovnávka; vnitřní ostění domového vchodu měla v některých obcích – domech, kde měli svodobné děvče – červenou podrovnávku. K podrovnávce se používá hlinka rozmíchaná v mléce a vápně. Místně se podrovnávka též nazývá „obrovnávka“, „sokl“, „štráf“ (lit. 016: V. Frolec, str. 167/kráceno).

Též po názvem

Podnož

nebo

Štráf

(nespisovně, jihozápadní Čechy)

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Přejít nahoru