Sláma a její použití na stavby

Používala se především jako krytina. Nejstarší způsob krytí slámou se dochoval na menších hospodářských stavbách (kolnách, chlívcích, vinohradnických stavbách) na jihovýchodní Moravě, kde se někdy sláma volně navrstvuje do výšky na konstrukci z tyčoviny a větví.

V nížinných a podhorských krajích naší republiky bylo rozšířeno vázání slámy do došků. Sláma se používala rovněž jako příměs do hlíny při budování staveb nabíjenou technikou, při výrobě hliněných válků a cihel. Pletenci slámy se omotávaly stropní trámy a také tyčky používané při výstavbě stěn (lit. 016: V. Frolec, str. 199/kráceno).

Autor hesla Sláma z publikace Lidová architektura. Encyklopedie © Václav Frolec, Josef Vařeka

doplnit: nově ekologické stavitelství

Přejít nahoru