Tektonika – konstrukce i výzdoba

Umělecké ztvárnění nosných a výplňových částí stavby, které je odrazem samotné konstrukce a namnoze odpovídá statickému přenosu vnitřní sil v konstrukci. U lidových staveb není tektonický princip důsledně dodržován a často nad ním zcela převážila ornamentální výzdoba (lit. 016: J. Vařeka, str. 229/přepracováno).

Autor hesla Tektonika z publikace Lidová architektura. Encyklopedie © Václav Frolec, Josef Vařeka

Přejít nahoru