Kurník

Jednoduchá, zpravidla prkenná stavba pro chov dospělé hrabavé drůbeže (lit. 016: V. Frolec, str. 111/kráceno).

Též pod názvy:

Slepičárna (lidově)

Slepičník (nářečně, Čechy)

Kurník (lit. 016: J. Vařeka, str. 201).

Autor hesla Kurník z publikace Lidová architektura. Encyklopedie © Václav Frolec, Josef Vařeka

Přejít nahoru