Roubené přízemní nebo patrové domy a hospodářské stavby středních Čech

Roubené stavby středních Čech – oblasti se stavbami roubené konstrukce

Zdaleka nejrozšířenějším typem obytné stavby na většině území středních Čech byl po staletí přízemní roubený dům trojdílného dispozičního uspořádání.

Přízemní domy

foto: Roubené stavby ze dřeva

Mužský - domy a hospodářská stavba roubené konstrukce

Přízemní roubené stavby s bedněnými štíty. Z důvodu zemní vlhkosti jsou stěny roubeny na kamenných podezdívkách.
Mužský, okres Mladá Boleslav,
Foto: © MaČe • fotogalerie

Přízemní roubené domy komorového typu byly obdobně jako v celé západoslovanské oblasti stavěny ve středních Čechách již od středověkého období.

V odlehlých nebo hospodářsky méně rozvinutých oblastech s dostatkem vhodného stavebního dřeva se jejich výstavba udržela dokonce až do počátku 19. století, tedy do období moderních dějin.

Regiony

Odlišné materiálové řešení domů je zvláště dobře patrné na několika domových typech, s nimiž se můžeme v rámci středočeského regionu setkat.

Kromě převažujícího domového typu Středočeské pahorkatiny a povodí Berounky zaujímajícího jižní polovinu kraje zasahují do středních Čech i dobové formy východočeského a severočeského typu a domového typu severozápadních Čech.

S přízemními roubenými domy se můžeme na území středních Čech setkat zejména v oblasti Středočeské pahorkatiny (vrchoviny) a povodí Berounky, kde tvoří výše uvedený samostatný domový typ. Kromě této oblasti převažují domy přízemního uspořádání a roubené konstrukce rovněž v oblasti středního Polabí a Pojizeří, tedy na Nymbursku a Mladoboleslavsku. V případě Polabí je roubení často skyto pod vnější hliněnou mazaninou a pohledově se neuplaťnuje narozdíl od Pojizeří.

Patrové domy

Roubené domy (i hospodářské stavby) patrového uspořádání se vyskytují především v oblasti Kokořínska na Mělnicku.

Kromě roubených staveb se v oblasti středních Čech můžeme setkat rovněž se zděnými nebo hrázděnými domy a hospodářskými stavbami.

Autor textu a fotky ke kapitole
Střední Čechy – roubené domy a hospodářské stavby © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *