Malé Chrášťany – jihočeská vesnice hlubockých blat

Obec Malé Chrášťany leží v širším prostoru Českobudějovické pánve, ve vzdálenosti asi 10 km západním směrem od Hluboké nad Vltavou. Obraz přírodního prostředí neodmyslitelně dotváří vodní plochy, vyskytující se zde obdobně jako na nedalekém Třeboňsku v nebývalém počtu. S ohledem na mimořádně významný soubor usedlostí s domy blatského typu byla jihočeská obec Malé Chrášťany prohlášena za památkovou rezervaci se souborem lidové architektury. Řada objektů uvnitř plošně památkově chráněného území je rovněž prohlášena za kulturní památky.

foto: Malé Chráštany

Obec Malé Chrášťany na mapě stabilního katastru

Mapa stabilního katastru z roku 1827 zachycující objekty dosud převážně spalného provedení s vyjímkou č. 7.
Malé Chrášťany, okres České Budějovice, Historická mapa © ČÚZKfotogalerie

Půdorys vesnice s kaplí

Půdorysně celistvě dochovaná vesnice středověkého původu se vyznačuje nevelkou rozlohu s ústředním prostorem návsi lichoběžníkového tvaru. S vyjímkou jedné usedlosti a kapliček je zástavba v 1. třetině 19. století ještě veskrze roubená, se stavbami převážně štítové orientace. Vlastní návesní prostor doplněný o zděnou kapli sv. Jana Nepomuckého charakterizuje nezpevněná komunikace s travnatými plochami a vzrostlými stromy.

Usedlosti a domkářská stavení

foto: Malé Chrášťany – náves


Návesní fronta vymezená dvouštítovými zemědělskými usedlostmi. Typická jsou zejména průčelí se zvonovitě tvarovanými
štíty dynamicky barokního tvarosloví.
Malé Chrášťany, okres České Budějovice, Foto © MaČe • fotogalerie

Ze strany západní je náves vymezena souvislou řadou velkých zemědělských usedlostí se zahradami. Oproti tomu protilehlou stranu obce charakterizují domkářská stavení situovaná za místní komunikací procházející obcí a dříve i v prostoru návsi.

Zbývající strany návesního prostoru uzavírají zahrady a rovněž stavby drobného měřítka. Kromě domů se přitom jednalo o objekt pastoušky a kovárny, za níž je stranou návsi situována ještě další velká usedlost.

Dřevěné, přezděné a zděné stavby

foto: Výzdoba štítového průčelí

Obezděná roubená konstrukce s novým průčelím ukončeným zvonovitým štítem nad římsou. Štít opatřený dataci 1862 nese bohatou štukovou výzdobu.
Malé Chrášťany, okres České Budějovice, Foto © MaČe • fotogalerie

Starší roubené stavby

Obdobně jako v jiných obcích ležících v nížinných polohách jižních Čech se rovněž v Malých Chrášťanech dochovala starší vrstva zástavby jen ojediněle. Přestože ještě mapa stabilního katastru z roku 1827 zachytila většinu staveb žlutou barvou značící spalný typ konstrukce, již ve 2. polovině téhož století se početní poměr mění ve prospěch zděných staveb.

Zděné přestavby starších staveb

V některých případech však byla roubená konstrukce jen dodatečně obezděna a může být do dnešních dob součástí dochovaných staveb. Kromě interiéru mohou roubené stěny prozradit i dosud viditelná nebo pod vrstvou nápadně nepravidelné omítky skrytá trámová zhlaví. V jednom případě byla roubená konstrukce prozrazena i trhlinou ve zdivu, skrze kterou byla vidět nárožní vazba.

Mladší zděné stavby

foto: Malé Chrášťany – humna

Prostor za hospodářskými objekty stodol sloužící jako zahrada s ovocnými stromy.
Obec Malé Chrášťany, okres České Budějovice, Foto © MaČe • fotogalerie

Převažující část historického stavebního fondu však v současnosti tvoří zděné stavby zemědělských usedlostí dochovaných převážně v podobě typické pro oblast hlubockých blat 19. století. Usedlosti jsou charakteristické svým dvouštítovým průčelím s branou a brankou situovanou uprostřed.

V zadní části je prostor hospodářského dvora uzavírán stodolou, za níž je zahrada s ovocnými stromy. Kromě kamene je časté i užití pálených cihel a přirozeně i pálené střešní krytiny.

Štuková výzdoba zděných průčelí

Zděné stavby nebo přestavby starších staveb jsou v oblasti hlubockých blat (nazývaných též blaty zbudovskými) opatřeny náročnou štukovou výzdobou.

Výzdoba se uplatňuje v nebývalé míře zejména na náročně zvonovitě tvarovaných štítech oddělených od přízemí výraznou profilovanou římsou. Mezi oblíbené motivy jihočeských štítů této oblasti patří ukončení ve tvaru oslího hřbetu, slepá balustráda, zavěšené voluty i trojúhelník s božím okem.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Památková rezervace Malé Chráštany © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru