Domy severovýchodních Čech – přízemní dům roubené, krčkové a zděné konstrukce

Domy severovýchodních Čech – regiony, typy a formy severovýchodočeských domů

Základní domový typ v oblasti severovýchodních Čech se vyznačuje přízemním uspořádáním. Dispoziční uspořádání domů je komorového a v pohraničí komoro-chlevního nebo chlévního typu.

foto: Dům severovýchodních Čech

Přízemní domy severovýchodnich Čech

Přízemní roubené a zděné domy severovýchodních Čech a jejich výrazné dobové formy.Přehled hlavních regionů uveden na stránce domy v ČR.
Severovýchodní Čechy, Foto © MaČe • fotogalerie

Přízemní dům

Starší domy severovýchodních Čech jsou roubené konstrukce, provedené na kamenné podezdívce z důvodu zemní vlhkosti. Ve svažitém horském a podhorském terénu může podezdívka dosahovat po jedné straně i značné výšky. V oblasti Podkrkonoší jsou pro zcela či zčásti roubené domy příznačné tzv. křížové světničky. Tyto podkrovní prostory jsou na střední vstupní části vestavěny kolmo do střechy, případně mají podobu samostatného křídla vynášeného sloupky.

Místy se na severovýchodě Čech uplatnila rovněž vývojově mladší konstrukce krčková, provedená za pomocí špalíčků či polínek. Jednalo se zejména o okolí měst Jilemnice a Náchod, přičemž vznik souvisel s rozvojem dřevařského průmyslu příznačného pro lesnaté pohraniční oblasti.

Sedlové střechy domů byly kryté šindelem, poté nahrazovaném rovněž lehkými šablonami nebo lepenkou. Domové štíty jsou bedněny svisle, přičemž v horní třetině mohou být prkna kladeny rovněž ve směru štítových ramen. Na stejném místě se v minulosti mohl nalézat i kabřinec nebo valbička. Místy mohl být celý štít předsazený či odsazený vůči přízemní stěně průčelí, doplněný ještě podlomenicí.

Celozděný dům severovýchodních Čech

Mladší domy jsou v severovýchodních Čechách zděné či přezdívané v celém půdorysném a výškovém rozsahupřevážně od 19. století. Před tímto je ovšem kamenného zdiva (výše uvedené podezdívky, chlévy) již hojně užíváno v kombinaci s dřevěnou konstrukcí. Kromě lomového či opracovaného kamene se stále častější stává užití pálených cihel.

Zvláště výraznou oblastí zděné lidové architektury je Broumovsko. Domy se zde vyznačují klasicistními štíty z pálených cihel, pokrytých náročnou štukovou výzdobou. Převažující krytinou staveb jsou vláknocementové šablony a nově rovněž pálené tašky.

Hlavní regiony

V oblasti severovýchodních Čech rozeznáváme krkonošský a podorlický dům. Za samostatný národopisný region je považována oblast Podkrkonoší.

Domový typ severovýchodních Čech zaujímá horské a podhorské oblasti Libereckého a Královéhradeckého kraje. Nezahrnuje ovšem Frýdlantský výběžek na severu ani Orlické hory na východě.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Domový typ severovýchodních Čech © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *