Krátká v CHKO Žďárské vrchy – Horácké domy Českomoravské vrchoviny

Památková rezervace Krátká leží na Českomoravské vrchovině, v CHKO Žďárské vrchy. Zástavba obce je soustředěna převážně kolem nepravidelného prostoru veřejného charakteru. V obraze vesnice převládá tzv. horácký dům náležející k domu Českomoravské vrchoviny.

mapa: Krátká v CHKO Žďárské vrchy

Obec Krátká na mapě stabilního katastru

Mapa stabilního katastru z roku 1835 zachycující v obci Krátká stavby převážně spalného, tj. dřevěného provedení.
Obec Krátká, okres Žďár nad Sázavou, Historická mapa © ČÚZKfotogalerie

Horská vesnice

Obec Krátká představuje vesnici nepravidelného půdorysu a malých rozměrů, jak ostatně napovídá i samotný název. Založení vesnice spadá až do počátku 18. století, přičemž souvisí s pozdní horskou kolonizací. K té docházelo v místech hlubokých lesů, kácených pro potřeby vznikajících železářských nebo sklářských hutí.

Stavby jsou soustředěny po obou stranách zde pramenícího vodního toku s rybníkem ve střední části. K roku zpracování map stabilního katastru se jedná o stavby převážně dřevěného provedení, za kterými následuje pravidelně rozdělená plužina.

Zástavba obce

Zástavba obce je charakterizována mimořádně významným souborem lidové architektury, který odráží místní stavební materiál i sociální diferenciaci. Ta se projevuje především na velikosti a umístění jednotlivých staveb usedlostí nebo chalup. Stavební obraz vesnice dotváří drobná kaplička a charakteristické dřevěné oplocení. Přízemní roubené a zděné domy a stavby hospodářské funkce pocházejí převážně z 18. a 19. století.

Roubené a zděné domy

foto: Památková rezervace Krátká


Zástavbu obce tvoří přízemní domy se sedlovými střechami. Vyjímkou je patrový dům s mansardovou střechou.
Obec Krátká, okres Žďár nad Sázavou, Foto © MaČe • fotogalerie

Starší dům v podobě typické pro celou oblast Horácka charakterizuje roubená konstrukce a šindelová krytina. Šindele nacházejí uplatnění na polovalbových střechách přízemních domů i jejich podlomenicích. Podlomenice oddělují přízemí domu od bedněného štítu lichoběžníkového tvaru.

Mladší domy obce Krátká se vyznačují architektonickými formami obdobnými jako starší vrstva zástavby. Od roubených staveb je přitom odlišuje především jejich nespalné provedení. Na tomto se podílí nejen zděné stěny, ale rovněž skládaná střešní krytina z vláknocementových šablon.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Památková rezervace Krátká v CHKO Žďárské vrchy © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru