Domy východních Čech – přízemní roubený dům v kožichu a zděný dům

Domy východních Čech – regiony, typy a formy východočeských domů

Základní domový typ východních Čech se vyznačuje přízemním řešením a štítovou orientací vůči veřejnému prostoru návsi nebo ulice. Domy jsou zpravidla komorové dispozice, tj. s komorou v zadní hospodářské části domu.

foto: Dům východních Čech

Přízemní domy východních Čech

Přízemní roubené a zděné domy východních Čech a jejich výrazné dobové formy. Přehled hlavních regionů uveden na stránce domy v ČR.
Východní Čechy, Foto © MaČe • fotogalerie

Roubený přízemní dům

Starší domy východních Čech jsou roubené konstrukce, často skryté pod silnou vrstvou hliněné mazaniny. Vnější hliněná mazanina nejen zlepšovala tepelně-izolační vlastnosti, ale rovněž zvyšovala protipožární odolnost dřevěné stavby. S tímto souvisel i vnější výraz domů v tzv. „kožichu“, neboť z větší vzdálenosti působily jako zděné.

Sedlové střechy východočeských domů byly pokryté došky, obdobně jako v jiných nížinných oblastech. Později byla došková krytina nahrazována nespalnou pálenou krytinou. Štíty roubených domů jsou výrazně předsazené před přízemní stěnu a opatřené skládanými lomenicemi. V některých oblastech dosáhlo bednění lomenice poměrně náročné skladby.

Ojediněle se v oblasti východních Čech dochovaly i podsíňové domy, mající otevřenou podsíní před kratší čelní stranou domu.

Zděný dům východních Čech

Mladší východočeské domy jsou přezdívané a zděné od 18. století, přičemž se stejně jako v jiných regionech objevují nejdříve v blízkosti větších měst a bohatších regionech obecně. Zděné domy jsou stavěny z nepálených a posléze pálených cihel, se sedlovými střechami krytými nespalnou krytinou. Průčelí domů je opatřeno štukovou výzdobou čerpající, s menším či větším časovým odstupem, inspiraci v barokní a klasicistní slohové architektuře.

Hlavní regiony

Rozšíření východočeského domu zaujímá nížinné polohy na styku Středočeského, Pardubického a Královéhradecké kraje. Výraznou dobovou formu oblasti reprezentuje polabský dům.

Oblast jihovýchodních Čech tvoří převážně Českomoravská vrchovina, dělena historickou zemskou hranicí zhruba v polovině na českou a moravskou část. Domový typ Českomoravské vrchoviny je popisován na samostatné stránce.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Domový typ východních Čech © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *