Východní Čechy – bydlení, domy a chalupy v Polabí

Základní domový typ východních Čech se vyznačuje přízemním řešením a štítovou orientací vůči veřejnému prostoru návsi nebo ulice. Domy jsou zpravidla komorové dispozice, tj. s komorou v zadní hospodářské části domu.

Bydlení a domy východní Čechy
Starší přízemní domy a chalupy jsou roubené, opatřené hliněnou mazaninou. Sedlové střechy kryjí došky nebo již mladší krytina, Štíty jsou náročně bedněny prkny v několika polích. Mladší stavby pro bydlení jsou zděné z pálených cihel, užitých rovněž na přezdívání starších objektů. Památkové rezervace a zóny východní Čech. Foto © MaČe, NPÚ

Starší domy východních Čech jsou roubené konstrukce, často skryté pod silnou vrstvou hliněné mazaniny. Vnější hliněná mazanina nejen zlepšovala tepelně-izolační vlastnosti, ale rovněž zvyšovala protipožární odolnost dřevěné stavby. S tímto souvisel i vnější výraz domů v tzv. „kožichu“, neboť z větší vzdálenosti působily jako zděné.

Sedlové střechy východočeských domů byly pokryté došky, obdobně jako v jiných nížinných oblastech. Později byla došková krytina nahrazována nespalnou pálenou krytinou. Štíty roubených domů jsou výrazně předsazené před přízemní stěnu a opatřené skládanými lomenicemi. V některých oblastech dosáhlo bednění lomenice poměrně náročné skladby.

Ojediněle se v oblasti východních Čech dochovaly i podsíňové domy, mající otevřenou podsíní před kratší čelní stranou domu.

Zděný dům východních Čech

Mladší východočeské domy jsou přezdívané a zděné od 18. století, přičemž se stejně jako v jiných regionech objevují nejdříve v blízkosti větších měst a bohatších regionech obecně. Zděné domy jsou stavěny z nepálených a posléze pálených cihel, se sedlovými střechami krytými nespalnou krytinou. Průčelí domů je opatřeno štukovou výzdobou čerpající, s menším či větším časovým odstupem, inspiraci v barokní a klasicistní slohové architektuře.

Hlavní regiony

Rozšíření východočeského domu zaujímá nížinné polohy na styku Středočeského, Pardubického a Královéhradecké kraje. Výraznou dobovou formu oblasti reprezentuje polabský dům.

Oblast jihovýchodních Čech tvoří převážně Českomoravská vrchovina, dělena historickou zemskou hranicí zhruba v polovině na českou a moravskou část. Domový typ Českomoravské vrchoviny je popisován na samostatné stránce.

Autor textu a fotodokumentace k příspěvku Bydlení, domy a chalupy jižních Čech © Martin Čerňanský

Text vznikl doplněním a úpravou přednášky:

ČERŇANSKÝ, Martin. Hlavní oblasti a regiony lidové architektury – základní domové typy a místní dobové formy lidových staveb [přednáška], Praha: 2013.

Poznámky a citace k příspěvku:
Literatura a odkazy k tématu:

ŠKABRADA, Jiří a VODĚRA, Svatopluk. Vesnické stavby a jejich úprava. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1975.

FROLEC, Václav. Lidová architektura na Moravě a ve Slezsku. Brno: Blok, 1974.

VAŘEKA, Josef. Typy a oblasti lidového domu v Českých zemích [studie]. Český lid 66, 1979

MENCL, Václav. Lidová architektura v Československu. Praha: Academia, 1980.

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

ČERŇANSKÝ, Martin, ed. Lidová architektura a památky ČR [online]. 2000-2024 URN:NBN:cz-nk2008545 Dostupné z: www.lidova-architektura.cz

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru