Domy středních Čech – přízemní roubený a zděný dům, krov a střešní krytina domu

Domy středních Čech – regiony, typy a formy středočeských domů

Základní domový typ středních Čech v oblasti Středočeské pahorkatiny a povodí Berounky má štítovou orientaci a vyznačuje se přízemním řešením. Z hlediska dispozičního řešení jsou domy převážně komorového typu.

foto: Dům středních Čech

Přízemní domy středních Čech

Přízemní roubené a zděné domy středních Čech a jejich dobové formy.Přehled hlavních regionů uveden na stránce domy v ČR.
Střední Čechy, Foto © MaČe • fotogalerie

Roubený přízemní dům

Starší roubené domy opatřené vnější povrchovou úpravou nebo pouze výplněmi spár mají sedlové střechy uzavřené bedněnými štíty. Štíty jsou šikmo bedněny, s prkny kladenými ve směru střešních rovin. Spáry mezi prkny jsou zpravidla kryty lištami.

Vrchol bedněného štítu byl opatřen jehlanovým nebo kuželovým kabřincem, plnícím rovněž ochranou funkci. V řadě případů byly kabřince později odstraněny v důsledku stavebních úprav krovu nebo jeho úplného nahrazení. Důvodem těchto změn bylo nahrazování střešní krytiny, kdy původní snadno hořlavé došky vytlačují ohnivzdorné vláknocementové šablony. Na starších krovech byly často užívané právě pro svoji nízkou hmotnost oproti pálené krytině, která obvykle vyžadovala zesílení krovu nebo únosnější novou krovovou soustavu.

Zděný dům středních Čech

Mladší domy jsou v oblasti Středočeské pahorkatiny a povodí Berounky, tj. orientačně v jižní polovině středních Čech, přezdívané a zděné od konce 18. století. Jako zdícího materiálu je užíváno místně dostupného kamene a později pálených cihel.

Nespalného provedení je rovněž pálená krytina určená pro mladší typy hambalkového krovu, zpravidla již se stojatými stolicemi. Z těchto reprezentuje vývojově starší zastřešení sedlová střecha s polovalbičkou zaujímající místo kabřince. Mírně zvalbené zastřešení dávající vznik lichoběžníkovému tvaru štítu bylo charakteristické zejména pro dům klasicistních forem.

Hlavní regiony

Domy Středočeské pahorkatiny mají zeměpisně i podobou blíže domům jižních Čech a domy z povodí Berounky zase k západním Čechám. Střední Čechy bývají považovány za národopisný region, třebaže značně nejednotný a výrazně ovlivněný Prahou. Vymezení národopisného regionu nikterak nekoresponduje s hlavními regiony lidové architektury.

Do severní poloviny středních Čech zasahují rovněž další samostatné domové typy, popisované zvlášť. Jedná se o patrový dům severozápadních Čech, dům severních Čech a dům východních Čech.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Domový typ Středočeské pahorkatiny a povodí Berounky © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *