Jihozápadní Čechy – bydlení, domy a chalupy na Šumavě a v Pošumaví

Základní domový typ jihozápadních Čech reprezentují domy štítové orientace nebo volněji postavené v horském pohraničním terénu. Domy různého dispozičního typu se vyznačují přízemním uspořádáním, někdy patrové nebo se sklepem v důsledku svažitosti terénu.

Bydlení a domy jihozápadní Čechy
Starší roubené domy a chalupy se širokým průčelím pod střechou s polovalbou. Mladší zděné stavby pro bydlení s jednoduchými nebo náročně tvarovanými štíty. Památkové rezervace a obce jihozápadních Čech. Foto © MaČe, NPÚ

Roubený přízemní dům

Starší roubené domy situované v jihozápadních Čechách měly valbové či polovalbové střechy. Dřevěné štíty domů byly předsazeny a místy opatřeny pavláčkou. Jako střešní krytina byly užívány především šindele a poté jako náhrada lehké vláknocementové šablony.

Kromě Šumavy jsou roubené domy dosud dochovány i v níže položeném a dříve osídlením Pošumaví. Zvláště výraznou oblastí je Prachaticko a Vlachovobřezsko díky roubeným domům archaického konstrukčního řešení. Tyto domy se zde prolínají s domy zděné konstrukce, která postupně zcela převážila.

Celozděný dům jihozápadních Čech

Mladší domy na jihozápadě Čech byly zděné z kamene a později pálených cihel. Na rozdíl od staršího období již převažují sedlové střechy askládaná keramická krytina. V 19. století se zvláště výrazově působivými stávají průčelí s tvarovanými a zdobenými štíty.

Hlavní regiony

Mimořádně výrazný okrsek lidové architektury jihozápadních Čech se dochoval v oblasti Volyně a Vlachova Březí. Výrazné regionální formy domů jsou dochovány rovněž na Šumavě.

Domový typ jihozápadních Čech zaujímá především příhraniční polohy Plzeňského a Jihočeského kraje, resp. jeho západní část. Do vnitrozemí přitom zasahuje nejdále oblastí, kde se stýká správní území Středočeského, Plzeňského a Jihočeského kraje.

Při jihozápadní zemské hranici Čech se nalézá rovněž Alpský dům a Chodský dům, přičemž oba jsou považovány za samostatné domové typy a popisovány samostatně.

Autor textu a fotodokumentace k příspěvku Bydlení, domy a chalupy jihozápadních Čech © Martin Čerňanský

Text vznikl doplněním a úpravou přednášky:

ČERŇANSKÝ, Martin. Hlavní oblasti a regiony lidové architektury – základní domové typy a místní dobové formy lidových staveb [přednáška], Praha: 2013.

Poznámky a citace k příspěvku:
Literatura a odkazy k tématu:

ŠKABRADA, Jiří a VODĚRA, Svatopluk. Vesnické stavby a jejich úprava. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1975.

VAŘEKA, Josef. Typy a oblasti lidového domu v Českých zemích [studie]. Český lid 66, 1979

MENCL, Václav. Lidová architektura v Československu. Praha: Academia, 1980.

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

PEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic III. Libri s.r.o., 2005

ČERŇANSKÝ, Martin, ed. Lidová architektura a památky ČR [online]. 2000-2024 URN:NBN:cz-nk2008545 Dostupné z: www.lidova-architektura.cz

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru