Severní Morava a Slezsko – bydlení, domy a chalupy v Jeseníkách a na Opavsku a Šumpersku

Základní domový typ severní Moravy a Slezska (té části, která dnes náleží k ČR s výjimkou Moravskoslezských a Slezských Beskyd popisovaných samostatně) se vyznačuje přízemním řešením a dispozicí chlévního, komoro-chlévního nebo komorového typu.

Bydlení a domy severní Morava a Slezsko
Starší roubené domy a chalupy se strmější sedlovou střechou krytou šablonami nahrazující šindel. Mladší stavby sloužící bydlení vyzděny z cihel, se sedlovými střechami již menšího sklonu. Památkové zóny a obce na severní Moravě a ve Slezsku. Foto © MaČe, NPÚ

Roubený přízemní dům

Starší domy v oblasti Slezska a severní Moravy jsou roubené konstrukce. V řadě případů je roubení opatřeno rovněž vnější povrchovou roubení úpravou a to bílením nebo omazáním trámů. V Rychlebských horách našla uplatnění i drážková konstrukce stěn.

Na domech převažují sedlové střechy kryté místy i břidlicí, později často nahrazenou vláknocementovými šablonami čtvercového tvaru. Jednodušeji bedněné štíty starších domů mnohdy opatřeny podlomenicí a původně rovněž kabřincem. Místy byly k domům přistavěny dřevěné podsíně.

Zděný dům severní Moravy a Slezska

Mladší domy jsou v celém půdorysném a výškovém rozsahu zděné z pálených cihel, tj. včetně domových štítů. Charakteristická je náročnější plastická výzdoba průčelí a to zejména pohledově nejvíce exponovaného. Na Opavsku mají domy před vstupem žudra.

Stejně jako starší domy mají i mladší sedlové střechy kryté místně snadno dostupnou břidlicí. V řadě případů již byla břidlicová krytina nahrazena vláknocementovými šablonami nebo méně vhodnými vlnitými deskami.

Hlavní regiony

Mezi výrazné regiony širší oblasti severní Moravy a Slezska, zahrnující větší část Moravskoslezského kraje i nejsevernější část Olomouckého kraje, náleží Orlické hory a Jeseníky včetně podhůří. Uvedená oblast je ztotožněna s tzv. východosudetským domovým typem s řadou regionálních dobových forem. Mezi tyto formy náleží jesenický dům, opavský dům atd. Výrazným národopisným regionem oblasti je Lašsko.

Oproti tomu Moravskoslezské a Slezské Beskydy charakterizuje tzv. karpatský dům, popisovaný samostatně v rámci domového typu východní Moravy a Slezska.

Autor textu a fotodokumentace k příspěvku Bydlení, domy a chalupy severní Moravy a Slezska © Martin Čerňanský

Text vznikl úpravou a doplněním níže uvedené přednášky.

ČERŇANSKÝ, Martin. Hlavní oblasti a regiony lidové architektury – základní domové typy a místní dobové formy lidových staveb [přednáška], Praha: 2013.

Poznámky a citace k příspěvku:
Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav. Lidová architektura na Moravě a ve Slezsku. Brno: Blok, 1974.

VAŘEKA, Josef. Typy a oblasti lidového domu v Českých zemích [studie]. Český lid 66, 1979

MENCL, Václav. Lidová architektura v Československu. Praha: Academia, 1980.

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

ČERŇANSKÝ, Martin, ed. Lidová architektura a památky ČR [online]. 2000-2024 URN:NBN:cz-nk2008545 Dostupné z: www.lidova-architektura.cz

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru