Východní Morava a Slezsko – bydlení, domy a chalupy v Beskydech a Bílých Karpatech

Základní domový typ východní Moravy a Slezska v oblasti Moravskoslezských a Slezských Beskyd (na území dnešní ČR) se vyznačuje přízemním řešením. Výjimkou mohou být patrové stavby některých fojtství. Trojdílné dispozice domů jsou převážně komorového typu, místy se však vyskytuje i chlévní typ. V odlehlejších oblastech se můžeme setkat s domy dvojdílné dispozice.

Bydlení a domy východní Morava a Slezsko
Roubené domy a chalupy kryté doškovou, šindelovou a pálenou krytinou. Domy jsou přízemní s vyjímkou stavby sloužící bydlení fojta, tj. rychtáře. Památková zóna, kulturní památka a muzea v přírodě na východní Moravě a ve Slezsku. Foto © MaČe, NPÚ

Roubený přízemní dům

Starší domy hornaté oblasti Beskyd byly velmi dlouho roubené a vyznačovaly se výrazně přetaženými střechami sedlového tvaru. Základní krytinou domů byl přitom štípaný šindel, obdobně jako v jiných lesnatých pohraničních oblastech České republiky. Později je šindel zpravidla nahrazován pálenou střešní krytinou a provizorně též lepenkou nebo plechem.

Bedněné štíty sedlových střech se vyznačují širokým podlomením a kabřincem, poté valbičkou. V řadě případů byl kabřinec nebo valbička odstraněna, k čemuž docházelo zejména při přeložení krytiny často poškozené vlivem drsných klimatických podmínek. Původní štít pravidelného lichoběžníkového tvaru takto získal tvar trojúhelníkový, přičemž na bednění je původní řešení díky vodorovné spáře stále patrné.

V oblasti odlehlých a chudých Moravských Kopanic v pohoří Bílých Karpat jsou oproti tomuto časté střechy valbového tvaru, kryté původně došky. Toto zastřešení má přitom výrazově blíže zástavbě nížinných oblastí jižní Moravy než Valašsku.

Zděný dům východní Moravy a Slezska

Mladší domy Moravskoslezských a Slezských Beskyd jsou vyzděné obdobně jako jinde z pálených cihel. Vnější architektonická forma přitom do určité míry přebírá rysy starších staveb, avšak zároveň i znaky společně pro zděnou architekturu včetně povrchové výzdoby omítaných průčelí.

Hlavní regiony

Oblasti východní Moravy a Slezska, zahrnující Zlínský kraj i nejvýchodnější část Moravskoslezského kraje, charakterizuje valašský dům, těšínskoslezský dům karpatského typu a nejjižněji kopaničářský dům. Výrazným národopisným regionem oblasti je Valašsko i Kopanice.

Plošně rozsáhlejší střední a západní část Moravskoslezského kraje již charakterizuje tzv. východosudetský dům, popisovaný samostatně v rámci domového typu severní Moravy a Slezska.

Autor textu a fotodokumentace k příspěvku Bydlení, domy a chalupy východní Moravy a Slezska © Martin Čerňanský

Text vznikl doplněním a úpravou přednášky:

ČERŇANSKÝ, Martin. Hlavní oblasti a regiony lidové architektury – základní domové typy a místní dobové formy lidových staveb [přednáška], Praha: 2013.

Poznámky a citace k příspěvku:
Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav. Lidová architektura na Moravě a ve Slezsku. Brno: Blok, 1974.

VAŘEKA, Josef. Typy a oblasti lidového domu v Českých zemích [studie]. Český lid 66, 1979

MENCL, Václav. Lidová architektura v Československu. Praha: Academia, 1980.

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

ČERŇANSKÝ, Martin. PAMÁTKY A LIDOVÁ ARCHITEKTURA ČR. URN:NBN:cz-nk2008545.

Přejít nahoru